سخنگوی ق.س.د: نیروهای خود را از سریکانی خارج کردیم

کینو گابریل سخنگوی نیروهای سوریه دمکراتیک اعلام کرد که در چهارچوب آتش‌بس آنها نیروهای خود را از سریکانی عقب‌ کشیده‌اند.

   بنابر گزارش خبرگزاری هاوار کینو گابریل سخنگوی نیروهای سوریه دمکراتیک اعلام کرده است که آنان در چهارچوب آتش‌بس با میانجیگری آمریکا با ترکیه، تمام نیروهای خود را از سریکانی عقب کشیده‌اند.