سرنوشت دستگیرشدگان جنبش آزادی در زندان‌های پ.د.ک در هاله‌ای از ابهام است

وکیل مدافع دستگیرشدگان جنبش ازادی توسط نیروهای پ.د.ک می‌گوید تا کنون موفق بە دیدار با موکلین خود نشدە است. هچنین افزود هنوز هیچ اطلاعی ازمحل نگهداری انها نداریم.

وکیل مدافع اعضای دستگیر شده جنبش آزادی جامعه کوردستان توسط نیروهای پارت دمکرات کوردستان در شهر هولیر می‌گوید؛ تاکنون موفق به دیدار با موکلانم نشده‌ام و هیچ اطلاعی از سرنوشت آنان ندارم. هیچ سازمانی یا ارگانی حاضر بە همکاری در این مورد نیستند. این در حالیست که بنابر قانون جزایی باید ٢٤ ساعت پس از بازداشت، آنان تفهیم اتهام شوند و وضعیت آنان و محل نگهداریشان بە خانوادە اعلام گردد.

بیش از یک ماە است کە تعدادی از اعضای جنبش ازادی جامعه کوردستان از سوی پ.د.ک در هولیر ربوده شده‌ و تا بە حال از وضعیت انان خبری نیست. وکیل مدافع دستگیر شدگان در گفتگو با خبرگزاری روژنیوز از دلیل بازداشت انان اظهار بی‌اطلاعی کرده است.

هریم رفعت در گفتگو با روژنیوز گفت کە تعداد دستگیر شدگان ١٠ نفر می‌باشد و همچنان از وضعیت یکی از دستگیر شدگان به نام «ایوب حامد» اطلاعی در دست نیست. هریم افزود، از دسترسی بە پروندە بازداشت شدگان جلوگیری می‌شود، از محل دستگیری و نگهداری انها اطلاعی نداریم.

اشواق نجیب مشاور حقوقی بە روژ نیوز گفت: باید در مدت ٢٤ ساعت فرد بازداشت شده موفق بە حضور در نزد قاضی شود، همچنین افزود کسانی کە دستگیر می‌شوند، حتی اگر مصنویت پارلمانی داشتە باشند لازم است کە مراجع زیربط مطلع شوند، و در زمان بازجویی فرد بازداشت شده حق درخواست وکیل دارد یا می‌تواند از طریق تماس تلفنی با خانوادە خود درخواست وکیل کند.

    | بیشتر بخوانید ...
    ♦ ١٩ روز از حبس مادر ۵۶ ساله کورد توسط پ.د.ک گذشت
    ♦ هَلو سامی پس از اعتراض به ربودن مادر ۵۶ ساله‌اش از سوی پ.د.ک بازداشت شد
    ♦ حزب بارزانی‌ها معترضان به تجاوز ارتش ترک به عفرین را بازداشت می‌کند

روژنیوز در گزارشی از بازداشت حداقل ١٠ نفر از اعضای جنبش ازادی و فعالین مدنی هولیر از سوی نیروهای پ.د.ک خبر داده و می‌گوید از سرنوشت برخی از بازداشت شدگان اطلاعی کسب نشده و تعدادی دیگر هم همچنان بدون حق دسترسی به وکیل مدافع در زندانها محبوس شده‌اند.

یکی از بازداشت شدگان «سمیرە حمد امین» روز ۶ آگوست ٢٠٢٠ با یورش نیروهای پ.د.ک به منزلش دستگیر شد. سمیره حمد (۵۶ ساله) بە تازگی معلوم شده کە در بند زنان زندان هولیر نگهداری می‌شود و در این مدت تنها یک بار موفق بە دیداربا وکیل خود شدە است.