سه شهروند کورد در شهرهای سنه و دیواندره بازداشت شدند

بازداشت شهروندان کورد از سوی نیروهای امنیتی رژیم ایران همچنان ادامه دارد

   بنا بر گزارش شبکه حقوق بشر کردستان روز دوشنبه ١۶ سپتامبر/٢۵ شهریور «گوران خدامرادی»، شهروند اهل روستای «شیان» سنه و روز دوشنبه ١٢ سپتامبر/ ٢١ شهریور «امیر محمدخانی» در دیواندره و در همین روز «فاروق خانی»، کارگر نانوایی در روستای 'شریف‌آوا' از توابع دیواندره در استان سنه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده‌اند.