سیامند معینی: میت، اطلاعات و پاراستن درصدد ترور کادرهای ما هستند

رئیس مشترک پژاک فاش کرد که دستگاه اطلاعاتی ترکیه میت و اطلاعات ایران و پاراستن پ.د.ک اتاق مشترکی دارند و در تلاشند تا کادرهای پژاک را ترور کنند.

رئیس مشترک پژاک اعلام کرد که دستگاه میت ترکیه و اطلاعات ایران و پاراستن پ.د.ک با تشکیل یک اتاق مشترک در تلاشند تا کادرهای پژاک را ترور نمایند. وی همچنین گفت که ترکیه قصد دارد ایران را نیز وارد جنگ علیه پژاک کند و هشدار داد: اگر ایران وارد جنگ مستقیم با پژاک شود، بدون شک پژاک در مرزها نخواهد ماند و وارد عمق شهرها خواهد شد.

سیامند معینی ریاست مشترک حزب حیات آزاد کوردستان پژاک با شرکت در برنامه‌ی "راوه" آرین تی وی به حمله‌ی روز ٢۵ ژوئن دولت ترکیه در کونه ماسی و پروسه‌ی اشغال باشور کوردستان اشاره کرد.

رئیس مشترک پژاک در مورد حمله‌ی کونه ماسی گفت: چهار رفیق ما در هنگام انجام وظیفه و کار سازماندهی از کونه ماسی عبور کرده و لباس غیرنظامی هم به تن داشته‌اند، اما توسط دولت ترکیه مورد حمله قرار گرفته‌اند و یک رفیقمان با نام «آریوان شورشگیر» شهید و سه رفیق دیگرمان مجروح شدند.

معینی همچنین اشاره کرد که دولت ترکیه تلاش می‌کند ایران را وارد جنگ با پژاک کند و گفت: دولت ترکیه جنگی همه جانبه را علیه خلق کورد آغاز کرده است و همه‌ی تلاشش این است تا ایران را وارد جنگ مستقیم با جنبش ما کند، اما ایران ضعیف‌تر از آن است که وارد جنگ مستقیم با پژاک شود و آن هم به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی کنونی ایران است."

رئیس مشترک پژاک هشدار داد: "اگر ایران وارد جنگ مستقیم با پژاک شود، مطمئنا پژاک در مرزها نمی‌ماند و وارد شهرهای ایران می‌شود."

سیامند معینی در بخش دیگری از سخنانش به هماهنگی میان میت ترکیه و اطلاعات ایران وپاراستن پ.د.ک (حزب دمکرات کوردستان عراق) اشاره کرد و گفت: "سازمان میت ترکیه، اداره اطلاعات ایران و سازمان پاراستن پ.د.ک میز مشترکی دارد و هر از گاهی با برگزاری جلساتی در مورد وضعیت کوردها گفتگو می‌کنند و به ویژه در مورد وارد کردن ضربه به پژاک کار می‌کنند."

سیامند معینی در مورد جزئیات کارهایشان گفت: "در ماه‌های اخیر به ویژه جنگ رسانه‌ای ویژه‌ای علیه پژاک به راه انداخته‌اند و در تلاشند تا رهبران و کادرهای پژاک را ترور کنند، ما به طور دقیق از نقشه‌هاو پروژه‌های آنها اطلاع داریم."

رئیس مشترک پژاک در ادامه اعلام کرد: "حکومت اقلیم کوردستان و به طور مشخص خانواده‌ی بارزانی و پ.د.ک منافع خود را به آ.ک.پ وابسته کرده‌اند و این امر سبب شده است تا راه را برای جاسوسی علیه گریلا باز کنند."

سیامند معینی تاکید کرد که بدون از بین بردن جاسوسی و خیانت پیروزی دشوار است و گفت: "این تنها سرنوشت باشور کوردستان نیست، بلکه سرنوشت کل کوردستان است به همین دلیل باید همه یکصدا علیه اشغالگری و سیستم شوونیست ترکیه موضع‌گیری کنیم."