شورای مدیریتی جمعیت جوانان روژهلات کوردستان؛ به جنبش خویش تمسک کنید

... از این رو رفقا و جوانان را فرامی‌خوانیم که به جنبش خویش تمسک کنند و سازماندهی متعلق به خویش را مبنا قرار دهند. این امر ما جوانان را نیرومندتر خواهد کرد و راه را برای برداشتن گامهای بزرگ ما هموار می‌کند ...

جمعیت جوانان روژهلات کوردستان-ک.ج.ر در بیانیه‌ای جوانان این بخش از میهن را فراخواند برای دفاع از جامعه و ارزش‌های آن به جنبش آزادیخواهی ملحق شوند و سازماندهی خویش را گسترش بخشند.

متن فراخوان جمعیت جوانان روژهلات کردستان به این شرح است:
"همچنان که همه می‌دانند دشمنان اشغالگر با تمام توان خود به ارزش‌های خلقمان در چهاربخش کوردستان حمله‌ور شده است. دشمن خواستار گسستن خلقمان از تاریخ، خاک و ارزشهای اجتماعی خویش است. رژیم اشغالگر ایران هم در این هجمه جای گرفته است. جوانان کورد در مقابل هرگونه حمله‌ای حق دارند با شیوه‌های گوناگون ایستادگی کنند. اما باید واقف بود که در مقابل اشغالگران و همکاران آنان بهترین و نیرومند‌ترین پاسخ سازماندهی خویش است. جوانان پیشاهنگان سازماندهی هستند. مواضع فردی بدون سازماندهی ضعیف بوده و بر اشغالگران تأثیری نخواهد داشت.

از این رو رفقا و جوانان را فرامی‌خوانیم که به جنبش خویش تمسک کنند و سازماندهی متعلق به خویش را مبنا قرار دهند. این امر ما جوانان را نیرومندتر خواهد کرد و راه را برای برداشتن گامهای بزرگ ما هموار می‌کند.

بر این اساس پیش از همه به مقاومت رهبر آپو در زندان امرالی، مقاومت گریلا و مقاومت مادران و خلق میهن‌دوستمان در ‌هر چهاربخش کوردستان درود می‌فرستیم."