فراخوان ه.پ.گ به خانوادهٔ سربازان اسیر شده ترکیه

ماهر دنیز فرمانده ه.پ.گ؛ اگر خانواده اسیران می‌خواهند فرزندانشان را زنده و سالم ببینند، از دولت آ.ک.پ/ م.ه.پ سؤال کنند، چون دولت جز برای کشتن فرزندانشان کاری دیگر انجام نمی‌دهد.

   ماهر دنیز فرمانده نیروهای مدافع خلق کوردستان- ه.پ.گ در رابطه با تحصن خانواده‌های اسیرشدگان در مقابل ساختمان ه.د.پ در آمَد و رویکرد دولت آ.ک.پ/ م.ه.پ در این رابطه به ارزیابی شرایط سربازان اسیر پرداخت

دولت ترکیه پیگیرشان نیست
   فرمانده ماهر دنیز با بیان اینکه چندین پلیس، سرباز و اعضای میت از ۵ سال پیش به اسارت آنان درآمده‌اند اظهار کرد: "به دلیل نگرانی خانواده‌هایشان تصاویر و حرف‌هایشان را پخش نمودیم، همچنین هرسال به بهانهٔ جشن برای خانواده‌هایشان نامە می‌فرستند. با تمام این اوصاف دولت ترکیه و افکار عمومی ترکیه چنان رفتار می‌کنند که تو گویی این افراد پلیس، سرباز و اعضای سازمان میت نیستند و هیچ تلاشی برای نجات آنان صورت نمی‌گیرد."

با حمله هوایی می‌خواهند آن‌ها را از میان بردارند
   فرمانده ماهر دنیز با اشاره به اینکه مسئولین رژیم ترک برای نجات جان پلیس و سرباز و عضوهای میت دست به هیچ اقدامی نزده‌اند افزود:"آنها  حتی در تلاشند با کشف محل نگهداری این اسرا آنها را از طریق حملات هوایی از میان بردارند. زیرا از راه زمین دستشان به آن‌ها نمی‌رسد، از این رو سعی دارند از با حمله هوایی آنان را هدف قرار دهند، آنها به دو دلیل مایل به حمله هوایی به اسرا هستند؛

* با حمله هوایی سعی می‌کنند اسیرها را بکشند، برای اینکه بعداً به افکار عمومی بگویند پ.ک.ک پلیس و سربازان اسیر شده را از بین می‌برد.

* رژیم فاشیست آ.ک.پ/ م.ه.پ ارزشی برای جان انسان‌ قائل نیستند حتی اگر این انسانها پلیس و یا سرباز خودشان باشند.

   فرمانده دنیز یادآور شد در سال ۲۰۰۸ هنگامی ‌که ۸ سرباز ترک در اورامار اسیر شدند مسئولین وقت آ.ک.پ گفتند، 'به‌جای اسیر شدنشان، کشته می‌شدند بهتر بود'. دنیز همچنین گفت، رژیم آ.ک.پ/ م.ه.پ با همان ذهنیت فاشیستی می‌کوشد پلیس و سرباز و عضوهای میت را کشته و از میان بردارد.

آنانی که به جبهه‌های جنگ گسیلشان کردند وضعیتشان را پیگیری کنند
​​​​​​​   دنیز در مورد پدر مظلوم آلتینتاش یکی از سربازان اسیر شده که اکنون در مقابل دفتر مرکزی ه.د.پ شهر آمَد دست به تحصن زده است گفت؛"دلیل دستگیری نیروهای دولت، مشارکتشان در جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت است کە رژیم اردوغان علیه مردم کوردستان مرتکب می‌شود. رژیم آ.ک.پ/ م.ه.پ یک طرف این جنگ می‌باشد. بنابراین آنکه باید پیگیر وضعیت این اسرا باشد رژیم ترکیه است. زیرا این رژیم مسئول به بن‌بست رسیدن وضعیت کنونی است.

تحصن جلو ساختمان ه.د.پ بی‌فایده است
​​​​​​​   فرمانده ماهر دنیز تصریح کرد، نشستن خانواده‌ها جلو ساختمان ه.د.پ بی‌فایده است، "ما سربازها را به اسارت گرفته‌ایم. طرف حساب ما هستیم. بنابراین مخاطب ماییم. اگر خانواده نظامیان اسیر شده می‌خواهند فرزندانشان را صحیح و سالم ببینند لازم است سرنوشتشان را رژیم آ.ک.پ/م.ه.پ بپرسند. از اردوغان بپرسند که برای بازگشت فرزندان اسیرشان چه گامی برداشته است. اگر از وی جویای حال فرزندانشان شوند چیزی کسب نخواهند کرد زیرا در واقع رژیم هیچ گامی برنداشته است. همچنان که گفتم دولت و استخبارات رژیم ترک در تلاشند با کسب آگاهی از محل نگهداری آنان این اسرا را بکُشند. اکنون همچنان که دیده می‌شود از این خانواده‌ها استفاده ابزاری می‌کنند. لازم است هیچ خانواده‌ای فریب سیاست‌های اردوغان را نخورد.

از دولت بپرسید؛ برای چه می‌خواهند آنان را بکشند؟
​​​​​​​   فرمانده ه.پ.گ گفت، "ما به وضوح و آشکارا اعلام می‌کنیم، اگر اتفاقی برای اسرا بیفتند، مسئولیتش با شخص اردوغان و رژیم آ.ک.پ/م.ه.پ است. خانواده‌ها لازم است بە آ.ک.پ/ م.ه.پ و اردوغان بگویند، برای چه می‌خواهند فرزندانشان را بکشند؟ زیرا در واقع رژیم در تلاش است آن‌ها را بکشد و لازم است هشیار باشند."

اینگونه نخواهند توانست فرزندانشان را ببینند
​​​​​​​   دنیز خطاب به خانواده‌هایی که میگویند فرزندانمان در کوهستان هستند و از طرف میت و امنیت مقابل ساختمان ه.د.پ گردآوری شده‌اند، گفت، "مثلا اردوغان مدعی است برای رسیدن مادران گریلاها بە فرزندانشان اوضاع را مد نظر دارد. کسی که تمام ظرفیت‌های ترکیه را برای از بین بردن گریلاها به کار می‌گیرد کیست؟ مگر همان دولتی نیست کە برای کشتن یک گریلا پیشرفته‌ترین تکنیک و میلیاردها لیرە صرف می‌کند؟ دولتی کە به دنبال کشتن پلیس و سرباز و عضوهای جاسوسش باشد، آیا از خانواده گریلا حمایت می‌کند! عیان است اردوغان و دولت ترک هیچگونه دغدغه‌ای در این مورد ندارند. کسانی که میگویند، ما خانواده گریلا هستیم، لازم است واقعیت را دریابند و به دام توطئه حاکمیت نیفتند. اینگونه نمی‌توانند فرزندانشان را ببینند. همچنان که فرمانده قرارگاه مرکزی فرماندهی [نیروهای خلق کوردستان-ن.پ.گ] گفت، نه تنها ۱۰ روز حتی اگر ۱۰ سال هم در  مقابل دفتر ه.د.پ بنشینید، فرزندانتان بازنخواهند گشت."

​​​​​​​سرباز، پلیس و عضوهای میت
​​​​​​​   ارهان پکچتین رئیس مرکز فعالیتهای جدایی‌خواهانه قومیت‌های میت در خارج از کشور و آیدین گیونل ریاست منابع انسانی میت ۴ َآگوست ۲۰۱۷ / ۱۳ی مرداد ١٣٩۶ در عملیات ویژه نیروهای ه.پ.گ در شهر دوکان از توابع سلیمانیه دستگیر شده و همچنین ۹ پلیس و سرباز دیگر هم در دست نیروهای گریلا هستند. هویت پلیس و سربازهای اسیر رژیم ترک به قرار زیر است:

​​​​​​​   سدات سورگیون: اهل ارزروم. در زندان شهر وان سربازی می‌کرد و ۵ سال پیش دستگیر شده است.

​​​​​​​   امید گجر: اهل بالیکسیر. از سربازان منطقه چوکورجا استخدام‌ شده و ۳ سال است دستگیر شده است.

​​​​​​​   سمیح اوزبی: اهل ملاطیه. هنگامیکه برای انجام‌ وظیفه از درسیم به سمت ملاطیه حرکت می‌کرد دستگیر شد و ۴ سال از دستگیری وی می‌گذرد.

​​​​​​​   عادل کاباکلی: اهل عثمانیه. در اتیمسگوت آنکارا آموزشش را تمام کرد و هنگامی به سمت درسیم در حرکت بود دستگیر و تا اکنون ۴ سال از دستگیری وی می‌گذرد.

​​​​​​​   مسلم آلتینتاش: اهل روحا و در درسیم دستگیر شد اکنون ۴ سال از دستگیری وی می‌گذرد.

​​​​​​​   مولود قهوه‌چی: اهل اسکیشهیر. هنگامی‌که از منطقه چله به سوی جولمرگ می‌رفت دستگیر شد و اکنون ۳ سال از دستگیری وی می‌گذرد.

​​​​​​​   سدات یابالک: اهل مرسین. در رحا پلیس بود. در مسیر آمد-لیجه حین سفر به ارزروم شناسایی و دستگیر شد. هم‌ اکنون ۴ سال از دستگیری وی می‌گذرد.

​​​​​​​   سلیمان سونگر: اهل سرت. در چولک سرباز بود. ۴ سال پیش در مسیر آمد-لیجە دستگیر شد.

​​​​​​​   حسین ساری: اهل مرعش. در ساریقامیش گروهبان یکم بود. ۴ سال پیش و هنگام حرکت به سمت مرعش دستگیر شد.