فرماندهی قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق: روح عگیدها در راه پیمایی پیروزی زنده است

فرماندهی ن.پ.گ با تبریک هفته‌ی قهرمانی اعلام نموده است: "بر بنیان پروژه‌ی روزآمد نمودن گریلاهای آزادیخواهی کوردستان، خط مدرن گریلای نوین به مرحله‌ی عمل در می‌آید، روح و یاد عگیدها هم در راه پیمایی پیروزی مبنا قرار می‌گیرد."

فرماندهی قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق (ن.پ.گ) به مناسبت هفته‌ی قهرمانی (٢١ تا ٢٨ مارس- ١ تا ٨ فرودین) بیانیه‌ای منتشر کرد.

بیانیه‌ی ن.پ.گ به شرح زیر می‌باشد:

"تحقق زندگی آزادِ خلق‌های محروم که نادیده انگاشته شده و مورد قتلعام واقع می‌گردند، بزرگترین و زیباترین حسی است که انسان می‌تواند به آن دست یابد. قشر محروم و خلق‌هایی که با مقاومت در تاریخ حق زندگی آزاد را بدست آورده‌اند، در سایه‌ی حماسه‌ی قهرمانی توانسته است این افتخار را کسب کند. موجودیت خلقی قهرمان است که به عمق مخاطرات پی برده و برای موجودیت وطن و زندگی آزاد، برای صیانت از فرهنگ و ارزش‌های تاریخی خویش در سخت‌ترین روزها با اراده‌ای نستوه و روحیه‌ای عظیم به پیشاهنگی مبارزه برخاسته و انقاب را به پیش می‌برد. اگر چه این ایام در تاریخ یک ملت جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص می‌دهند ولی روزهای ایستادگی قهرمانانه، مقاومت و خودسازی علیه ظلم، استعمارگری و اشغالگری سرشار از معنی می‌باشند.

خلق کودستان تاریخ ۲۱ تا ۲٨ مارس را به عنوان هفته‌ی قهرمانی گرامی می‌دارند. این تاریخ با شهادت کادر بزرگ و پیشگام در مبارزات مظلوم دوغان که در ۲۱ مارس عملیات بزرگی انجام داد و با شهید شدن فرمانده‌ی افسانه‌ای گریلای کوردستان عگید (ماحصوم کورکماز) ایجاد شده است.

هر دو رفیق که با قهرمانی در تاریخ خلق کورد جای گرفتند، با موضعگیری فدایی، بهای بنیاد نهادن دوباره، حقیقت پ.ک.ک و موضعگیری ایدئولوژی رهبر آپو را به مرحله‌ی عمل در آوردند و خط قهرمانی را بنیاد نهادند. رفیق مظلوم دوغان علیه فاشیسم ۱۲ سپتامبر علیه تحمیل تسلیم در زندان به فدایی خط مقاومت تبدیل شد، رفیق عگید نیز در ۱۵ آگوست ۱۹٨۴ اولین گلوله را در روستای دهی در منطقه‌ی شمزینان شلیک کرد و دشمن را از پای درآورد. با این عملیات مقاومت زندان را به کوهستان‌های کوردستان پیوند زده و گریلایی و شیوه‌ی مبارزه‌ی فدایی را ایجاد کرد.

روح جنگنده و فرماندهی‌ که رفیقِ قهرمان «عگید» بنیان نهاد سبب شد تا خلقی که در حال نابودی بود، زنده شود و به یکی از موسسان فرهنگ مقاومتی عظیم تبدیل گردد که تاکنون نیز ادامه دارد. جنبش آزادی کوردستان بر اساس خط مبارزه و جنگ رفیق عگید به قهرمان ملت کورد تبدیل شد و به مبارزات آزادیخواهانه‌ی خلق کورد تغییر یافته است.

پ.ک.ک همچون جنبش آزادیخواهی روز به روز به اوج نزدیکتر می‌شود و این مهم نتیجه رنج شهدای قهرمانمان است. مبارزاتمان با فرمانده عگید آغاز شد و با گریلا به پیش رفت، امروز از زاگرس تا سرهات، از بوتان تا درسیم، از آمانوس تا دریای سیاه و هر چهار بخش کوردستان و در سرتاسر جغرافیای کوردستان علیه دشمن قاتل و فاشیست به حقیقت مبارزه‌ مبدل شده است. مبارزات آزادیخواهی کوردستان علیه فاشیسم و ظلم امروز نه تنها برای کوردستان بلکه برای خلق‌های سراسر جهان به امیدی تازه تبدیل شده است.

مبارزاتمان در حالی وارد سال ۲۰۲۰ می‌شود که در این برهه بیشتر از همیشه نیازمند روحیه‌ی «عگیدواری» می‌باشیم. ما به عنوان ادامه دهنده‌ی راه عگید که بر خط رهبر آپو مبارزه کرد و به فرمانده تبدیل شد، ما آن روح را تعالی می‌بخشیم و بر اساس این مرحله پیروزی دیگری بدست می‌آوریم که برای تغییر فرصت مناسبی است. مبارزاتمان تنها با چند تن آغاز شد و امروز نیز ده‌ها هزار مبارز در دل میلیونها انسان زندگی می‌کنند و آن هم مانند مراحل پیشین در این مرحله نیز پیروزی بزرگی بدست می‌آید.

ما به عنوان ادامه دهنده‌ی راه فرمانده عگید (گریلاهای جنبش آزادیخواهی کوردستان) بر اساس تصمیمات جلسات شورای فرماندهی، با روح فدایی بودن، برای این مرحله‌ی مبارزات پاسخی مناسب و موثر خواهیم داد. بر اساس پروژه‌ی از روزآمد نمودن گریلاهای جنبش آزادیخواهی کوردستان، خط مدرن گریلا، روح و یاد فرمانده عگید در راه پیمایی آزادی مبنا قرار می‌گیرد.

به مناسبت ۳۴مین سالگرد شهادت رفیق عگید، در وجود این فرمانده‌ی بزرگ یاد همه‌ی شهدا را گرامی می‌داریم و سر تعظیم را در پیشگاه آنان فرود می‌آوریم. با فرهنگ نظامی و با تصمیماتی که رفیق عگید آنرا ایجاد کرده است، عزم آنان همیشه روشنایی بخش راه ما خواهد بود. در این چارچوب هفته‌ی قهرمانی را به خلقمان و همه‌ی رفقایمان که بر خط عگید بودن مبازه می‌کنند، تبریک می‌گوییم."