فرماندهی ی.ر.ک: جوانان با روح سمکوها به انقلاب بپیوندند

"برای آنکه جنگ آزادیخواهی را به پیروزی برسانیم، باید ارتشمان قویتر شود. برای آنکه علیه اشغالگری، فاشیسم و بردگی پیروز شویم، باید جوانان در روژهلات کردستان با روح و احساس سمکوها به صفوف گریلا بپیوندند".

   هشتمین سالگرد شهادت سمکو سرهلدان، فرمانده‌ی یگانهای روژهلات کردستان ی.ر.ک با برگزاری مراسمی شایسته در کوهستانهای کردستان گرامی داشته شد.

   از فرماندهی ی.ر.ک، شورش آلان، شیرو دمهات، آدار گور، آرین آری، آزاد ماکو و دهها گریلای دیگر ی.ر.ک در این مراسم شرکت کردند.

   در این مراسم فرمانده‌ی ی.ر.ک شورش آلان برای گریلاها به سخنرانی پرداخت و یاد سمکو سرهلدان و گریلاهای شهید در مبارزات آزادی کردستان را گرامی داشت.

"شخصیتی ملی بود، به همین دلیل در همه‌ی مناطق کردستان مبارزه کرد"
​​​​​​​   شورش آلان با بیان آنکه آنان به عنوان گریلاهای ی.ر.ک راه شهید سمکو سرهلدان را ادامه داده و مبارزات را گسترده‌تر خواهند کرد به ویژگی‌های این فرمانده شهید پرداخته و گفت:"شهید سمکو از سنین پایین با احساس میهن دوستیش، با احساس انقلابیش به صفوف مبارزات آزادیخواهی کردستان پیوست. با درکش از مبارزات جنبش آپویی خیلی زود به یکی از فرماندهان پیشاهنگ آزادی کردستان تبدیل شد. انقلاب در هر جایی که نیاز داشت، رفیق سمکو به آنجا میرفت و به کار و فعالیت میپرداخت. مانند شخصیتی ملی، در هر جایی از کردستان، قندیل، برادوست، درسیم، دریای سیاه به مبارزه پرداخت و به افسانه‌ی گریلای آزادی کردستان تبدیل شده بود."

​​​​​​​   شورش آلان به جنگ قندیل اشاره کرد و گفت، در پیشاهنگی شهید سمکو، جنگ قندیل علیه اشغالگران به پیروزی رسید.

"با مقاومتی تاریخی حملات اشغالگران شکست خورد"
​​​​​​​   وی همچنین اعلام کرد، "در جنگ قندیل علیه اشغالگری، تکنیکهای نوین مقاومت به کار گرفته شد. موضع گیری و مبارزات رفیق سمکو در مقاومت قندیل نمونه بود. مقاومت قندیل، نه تنها علیه ارتش اشغالگر ایران بود بلکه هم زمان مقاومت قندیل علیه توطئه و حملات سال ۲۰۱۱ به جنبش آپویی بود. سال ۲۰۱۱ در خاورمیانه بهار خلق‌ها آغاز شده بود. برای آنکه در کردستان بهار آپویی آغاز نشود، حملات اشغالگرانه به کردستان افزایش یافته بود. حملاتی به همه‌ی کردستان در جریان بود. آن زمان به درخواست دولت فاشیست ترکیه، رژیم اشغالگر ایران و سپاه به گریلاهای قندیل حمله کردند. اما گریلاهای قندیل با فرماندهی رفیق سمکو سرهلدان، برای آنکه توطئه‌های دشمن علیه جنبش آپویی را محکوم به شکست نمایند، با مقاومتی تاریخی همه حملات اشغالگران ایران را نقش بر آب کردند."

​​​​​​​   همچنین شورش آلان در مورد اهمیت مبارزات دفاع ذاتی گفت: "برای آنکه خلق کردستان بر روی پای خود بایستد و علیه اشغالگری مبارزاتی انجام دهد، باید دفاع ذاتی خود را نیرومندتر کرد. برای این منظور نیز وظیفه‌ای بزرگ به جوانان محول میشود. باید با روح اتحاد ملی در مبارزات آزادی نقش خود را ایفا کنند".

​​​​​​​   عضو فرماندهی ی.ر.ک، شورش آلان گفت، صدها جوان کردستان در راه سمکو سرهلدان قرار گرفتند و به صفوف گریلا پیوستند.

​​​​​​​   شورش آلان عضو فرماندهی یگانهای روژهلات کردستان در پایان سخنان خود خطاب به جوانان روژهلات کردستان گفت؛"برای آنکه جنگ آزادی پیروز شود، باید ارتشمان نیرومندتر شود. برای آنکه علیه اشغالگر، فاشیسم و بردگی پیروز شویم، باید جوانان روژهلات کردستات با روح و احساس سمکوها به صفوف گریلا بپیوندند".