لیلا گووَن: تروریست آن دولتیست که در جزیر انسان‌ها را زنده به آتش کشید

لیلا گووَن ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک در سخنانی اظهار کرد:"تروریست آن دولتی است که خلقش را گرسنه نگه می‌دارد و در زیرزمین‌ انسان‌ها را زنده زنده به آتش می‌کشد.

جمعیت مهندسین معماری شعبه آمَد انتخابات خود را برای تعیین شورای مرکزی برگزار کرد. رئیس مشترک کنگره جامعه دمکراتیک، لیلا گووَن و نمایندگان نهادهای جامعه مدنی به عنوان مهمان در این نشست شرکت کردند.

مراد دمیر رئیس شعبه آمد جمعیت مهندسین معماری در سخنانی اظهار کرد:"در مرحله زمامداری آ.ک.پ فشارهای سنگینی بر فعالیت ما و خلقمان وارد آمد. حاکمیت کنونی بشدت از کوردها می‌ترسد و با این بهانه به روژاوا حمله‌ور شده است."

گووَن: کشور با بحران بزرگی روبروست

لیلا گووَن ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک با تأکید بر بحران‌های موجود در ترکیه گفت:"بیکاری و فقر در کشور بیداد می‌کند. تمامی این‌ مسائل اجتماعی به صدا درآمدن زنگ خطر هستند. تا زمانی که مسئله ملت کورد حل نشود این مسائل ادامه خواهند یافت.

ما هستیم، زبان و هویت خود را داریم. ما کوردیم و نام وطن ما کوردستان است. در این وطن به همه 'تروریست' گفته می‌شود. ولی در حقیقت تروریست آنانی هستند که خلق‌ها را گرسنه نگه می‌دارند و انسان‌ها را زنده زنده در زیرزمین‌های شهر جزیر به آتش می‌کشند. تروریست‌های واقعی آنهایی هستند که جنازه مادر تایبت را روزها روی زمین نگه داشتند."