مبارزان یگان‌های مدافع زنان «نهال آزادی و بودن» کاشتند

مبارزان ی.پ.ژ روز تولد عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد و ۷مین سالگرد تاسیس ی.پ.ژ را گرامی داشته و به کاشت نهال پرداختند.

دیروز ۷۱مین سالگرد تولد رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان بود. ۴ آوریل همچنین ۷مین سالگرد تاسیس یگانهای مدافع زنان ی.پ.ژ بود.

مبارزان و فرماندهان ی.پ.ژ به این مناسبت مراسمی برگزار کردند.

این مراسم با شرکت تعداد زیادی از مبارزان و فرمانده روژدا شیار در منطقه‌ی جزیر برگزار شد.

فرمانده روژدا شیار برای مبارزان سخنرانی کرد و ۴ آوریل را به خلق کورد و رهبر آپو تبریک گفت.

فرمانده روژدا شیار گفت، "۷۱مین سالگرد تولد رهبر آپو برای ما به معنی تولد انسانیت و روز تولد خلق کورد است. روز تولد خاورمیانه و بشریت است. روز تولد رهبر آپو برای زنان روز میلاد است. این روز هم به دلیل تولد رهبر آپو و هم به دلیل تاسیس ی.پ.ژ، روز تولد همه‌ی زنان است.

چون زنان با رهبر آپو خود را شناختند. اگر اکنون رهبر آپو در میانه‌ی چهار دیواریی محصور باشد، ما در اینجا با احساسمان، با فکرمان با او در آمیخته‌ایم. به همین دلیل می‌گوییم "بدون رهبری زندگی ممکن نیست".

مبارزان ی.پ.ژ به همین مناسبت نهال کاشتند

یک مبارز ی.پ.ژ در مورد هدف آنها از کاشت نهال گفت، "روز تولد رهبر آپو فقط روز تولد یک فرد نیست، روز تولد همه‌ی بشریت است، روز تولد همه‌ی انسان‌های آزاده است. ما به عنوان یگانهای مدافع زنان امروز سالگرد تاسیس ی.پ.ژ را نیز گرامی می‌داریم. ما در این روز درخت آزادی و بودن را می‌کاریم."

مبارزان ی.پ.ژ سپس در کنار هم به خواندن ترانه و آواز پرداختند و جشن گرفتند.