مزراکلی: این ستمگران در مدت کوتاهی خواهند گریخت

سلجوک مزرکلی رئیس مشترک شهرداری کلانشهر آمد که با درخواست طیب اردوغان رئیس جمهور نژادپرست ترک از کار برکنار و زندانی شده است در واکنش به حکم قاضی تُرک که وی را به ٩ سال و نیم زندان محکوم کردند گفت:"این ستمگران در مدت کوتاهی خواهند گریخت."

سیستم قضایی ترکیه به درخواست طیب اردوغان رئیس جمهور این كشور اقدام به بازداشت و محاکمه رئیس مشترک شهرداری کلانشهر آمَد کرد. مزراکلی روز ٩ مارس/ ١٩ اسفند از سوی شعبه ٩ دادگاه کیفری به اتهام «عضویت سازمانی» به ٩ سال و ۵ ماه و ١۵ روز زندان محکوم شد.

سلجوک مزراکلی در پیامی خطاب به حاکمیت تُرک اظهار کرد:"این حکومت که جنایت‌ها و قباحت‌های بزرگی را مرتکب شده‌اند در مدت کوتاهی خواهند گریخت."

مزراکلی سپس افزوده است:"در مقطعی بسر می‌بریم که بیش از هر زمان دیگری به نیکی، محبت، شفافیت و صلح نیازمندیم. وقت آن است که علیه بدی نیکی، علیه تاریکی روشنایی، علیه ارعاب جسارت و علیه جنگ صلح را گسترش دهیم.

ما قلب‌هایمان را یکی کنیم و دوشادوش همدیگر نویدبخش آینده باشیم. مژده خوبی برای شما داریم. این ستمگران در مدت کوتاهی خواهند گریخت."