مقاومت آمد در یازدهمین روز

تحصن شهروندان آمد در محکومیت کودتای رژیم ترکیه علیه شهرداری‌های کردستان در یازدهمین روز ادامه دارد

   امروز هم معترضان همچون روزهای گذاشته با گردهمایی در خیابان لیسه مراتب اعتراض خود را به سیاست‌های نژادپرستانه رژیم کودتاگر ترک اعلام کردند. در گردهمایی امروز پارلمانتارهای ه.د.پ فلکناس اوجا، موسی فارسوغلولار، صالحه آیدنیز، درسیم داغ، ایمام تاشچر و ارادل یلدرم همصدا با خلق غصب شهرداری‌های کردستان را محکوم کردند.

   معترضین ساعت ١١ گردهم آمدند. اعلام شد که بیانیه‌ای قرائت خواهد شد. بجز نمایندگان ه.د.پ اعضای احزاب سیاسی و سازمان‌های غیردولتی هم از مناطق مختلف ترکیه  به آمد آمده‌اند تا در این گردهمایی شرکت کنند.

   کودتای سیاسی رژیم ترکیه علیه شهرداران منتخب خلق در شهرهای آمد، وان و مردین در روز ١٩ آگوست/ ٢٨ مرداد با خشم عمومی خلق کردستان و خلق‌های ترکیه مواجه شد و در ١١ روز گذشته اعتراضات به رژیم کودتا بدون وقفه ادامه داشته‌‌اند.