مقاومت آمَد علیه گماشتگان دیکتاتور ترکیه ٢٠ روز را پشت سر گذاشت

تحصن دمکراتیک علیه کودتای قیمها بر ضد شهرداریها در کوردستان، در روز ۲۰م ادامه دارد، امروز خانواده‌های قربانیان پارک گزی استانبول در تحصن شرکت کردند.

   تحصن دمکراتیک در خیابان لیسه‌ی کلانشهر آمَد علیه کودتای قیمها در روز ۱۹ آگوست / ۲۸ مرداد بر ضد شهرداریهای کوردستان، آمد، وان و مردین در روز ۲۰م با شرکت پارلمانتارها، روئسای مشترک شهرداریهای ه.د.پ ، رهبران حزب سوسیالیست فرودستان، اعضای انجمن مادران آشتی و خلق ادامه دارد. تحصن امروز با شعار "آمَد متعلق به ماست، شکوه ماست" آغاز شد.

   در روز ۲۰م مقاومت، خانواده‌های گزی شهاب کورکماز پدر علی اسماعیل کورکماز، امسال آتاکان مادر احمد آتاکان، کلثوم و سامی الفان مادر و پدر برکین الوان، سافیه سارسولک مادر ادهم سارسولک و فخریه یلدرم مادر مدنی یلدرم حضور داشتند. یلدرم در لیجه زندگی میکرد، وی در هنگام درست کردن مقر نظامی اعتراض کرده بود و توسط سربازهای ترک شهید شده بود.

​​​​​​​   خانواده‌ها با در دست داشتن پلاکارتی که عکس شهدا بر روی آن بود، تا خیابان لیسه راهپیمایی کردند و شعار "شانه به شانه علیه فاشیسم" را سر دادند. زمانی که خانواده‌ها به متحصنین پیوستند توسط مردم تشویق شدند.

​​​​​​​   تحصن با قرائت بیانیه‌ای که در ان بر لزوم همبستگی خلق علیه فاشیسم تأکید شده بود به پایان رسید.