"مقاومت به آزادی می‌انجامد"

کاردو بوکانی اهل شرق کردستان از ١۴٩ روز پیش در شهر استراسبورگ فرانسه دست به اعتصاب غذای نامحدود و بدون بازگشت زده است. وی خواستار همصدایی آحاد جامعه با مادران شد.

  کاردو بوکانی اهل شرق کردستان از ١۴٩ روز پیش در شهر استراسبورگ فرانسه دست به اعتصاب غذای نامحدود و بدون بازگشت زده است. وی خواستار همصدایی آحاد جامعه با مادران شد. محمد قادری یکی دیگر از اعتصابگران غذا که وی هم اهل شرق کردستان است از بازتاب وسیع مقاومت در این بخش از میهن سخن به میان آورد

  اعتصاب غذای نامحدود و بدون بازگشت فعالان و سیاستمداران کردستان در استراسبورگ فرانسه همچنان ادامه دارد. کاردو بوکانی و محمد قادری دو هم‌میهن از شرق کردستان که در این اعتصاب شرکت دارند در گفتوگو با روزنامه ینی‌اُزگور پولتیکا به ارزیابی تحولات مربوط به مقاومت اعتصاب غذا پرداخته‌اند.

  کاردو بوکانی استاد دانشگاه در آغاز سخنان خود گفته است:"هرگامی که از سوی مادران برداشته شده باشد به پیروزی دست یافته و ضروریست ایستادگی مادران نیروی ما را تقویت کند."

  این دو فعال روژهلات کردستان هدف از شرکت در اعتصاب غذا را پایان دادن به حصر و انزوای عبدالله اوجالان خوانده و در مورد دیدار اخیر وکلا با رهبر خلق کرد در امرالی سخن گفتند.

  کاردو بوکانی با تأکید بر اینکه با روحیه‌ای نیرومند به مقاومت خود ادامه می‌دهند افزود:"هر روز مقاومت گسترش بیشتری پیدا می‌کند. این مقاومت در دیپلماسی بین‌المللی تأثیر بزرگی برجای گذاشته است. اخیرا مبحث اعتصاب غذا در پارلمان بریتانیا به بحث گذاشته شد. این امر بیانگر شدت فشارها بر دولت ترک است. اما کافی نیست. ما خواستار پایان یافتن حصر رهبر آپو هستیم. برای این هدف آماده‌ایم هر هزینه‌ای را به جان بخریم. کسانی که در روزه مرگ به سر می‌برند در شرایط وخیمی قرار دارند و خلق باید قیام مادران را گسترده‌تر کنند. اقدام مادران با موفقیت همراه بوده و باید قیام را در کردستان نیرومند کنیم. در صورتی که به مرحله کنونی نیرو دهیم می‌توانیم رهبری، کردستان و هویت خود را آزاد کنیم."

 

این اعتصاب از آغاز بر روژهلات کردستان هم تأثیر گذاشت

  محمد قادری هم در سخنان خود با اشاره به دیدار وکلا از امرالی یادآور شد که پس از کسب خبر سلامتی رهبری از بستر خارج شده است.

  قادری افزود، با مقاومت آزادی رهبری و کردستان می‌شود، وی گفت:"فعالیت ما در روژهلات کردستان بازتاب یافت است. رفقای ما در زندان‌های ایران هم دست به اعتصاب غذا زده و در این بخش از کردستان روزانه به پیشبرد سازماندهی خود دست می‌زنند. البته برای یک میهن آزاد اتحاد الزامیست، ما بایست دوشادوش همدیگر مبارزه را شعله‌ورتر کنیم."