ملاقات طیف‌های گوناگون با اعتصاب کنندگان غذا در استراسبورگ

دیدار میهن‌دوستان کردستانی با اعتصاب‌کنندگان غذا در شهر استراسبورگ که برای پایان دادن به حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان ۱۴٩ روز است در اعتصاب غذا بسر می‌برند ادامه دارد.

  مقاومت ۱۴ عضو ابتکار عمل 'آزادی برای اوجالان' که از ۱۷ دسامبر ۲۰۱۸  در شهر استراسبورگ آغاز گشته در ۱۴٩مین روز خود ادامه دارد. وضعیت سلامتی مقاومتگران هرچه می‌گذرد وخیمتر می‌گردد. روز گذشته پزشکان به کنترل وضعیت جسمی اعتصابگران پرداختند.

  کردستانیان مقیم اروپا همچنین افرادی از دیگر خلق‌های خاورمیانه و ترکیه و دوستان کردها در اروپا هر روزه به ملاقات اعتصاب‌گران می‌روند.

  روز گذشته اعضای رهبری مرکز جامعه‌ی کرد دمکراتیک در بلژیک و جمعی دیگر از کردستانیان به استراسبورگ رفته و با مقاومتگران دیدار کردند.

  شمه آگرمان از میهن‌دوستان کرد ساکن بلژیک خواهان همبستگی با تحصن مادر زندانیان، مقاومت‌گران اعتصاب غذا و روزه‌ی مرگ شد. آگرمان کردستانیان مقیم اروپا را به همصدایی با مبارزه در میهن فراخواند.