نامه‌ی زنان گریلا به رهبر خلق کورد

گریلاهای یژاستار به مناسبت سالگرد توطئه بین‌المللی ١۵ فوریه ١٩٩٩ علیه ملت کورد نامه نوشته‌اند

به مناسبت سالگرد توطئه بین‌المللی ١۵ فوریه علیه خلق کورد گریلاهای زن کوردستان به عبدالله اوجالان نامه نوشته‌اند

بفرین آرارات و دجله آواشین دو گریلای یژاستار که به کاروان شهیدان کوردستان پیوسته‌اند در دفتر خاطرات خود نامه‌هایی را برای رهبر خلق کورد به یادگار گذاشته‌اند.

بفرین آرارات گریلای یژاستار در ٨ ژوئن ٢٠١٩ در درسیم به شهادت رسید، آرارات در دفتر خاطرات خود نامه‌ای را برای عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد به رشته تحریر دراورده است. بفرین نامه خود را با این جمله آغاز کرده است:"پ.ک.ک به نظر من بخشیدن یک زندگی تازه است که با رهبری به زیباترین شکل جلوه می‌کند."

آرارات سپس به اسارت رهبر آپو و مسئله کورد اشاره کرده و می‌گوید که "هیچ زمانی اراده و روحیه‌ی مبارزه‌جویی [پ.ک.ک و کوردها] پایان نمی‌یابد و غنچه‌های آزادی همیشه‌ سرسبز می‌مانند. روح رفقای جانباخته در قلب میلیون‌ها انسان سکنی می‌گزینند."

آرارات می‌افزاید:"یکبار دیگر روز لعنتی و بدیمن و سیاه خود را تکرار می‌کند. خلق مقاومتگرمان هیچ زمانی این شرایط را نمی‌پذیرند. رهبرم همیشه روحیه آزادیخواهی را در قلبمان زنده نگاه می‌دارد و من برای رسیدن به حقیقت مبارزه می‌کنم."

دجله آواشین گریلای دیگر یژاستار که در ٨ آگوست ٢٠١۶ در خاکورک به کاروان شهیدان راه آزادی کوردستان پیوسته بود در کتاب خاطرات خود نامه‌ای به رهبر عبدالله اوجالان نوشته است. دجله در نامه‌ی خود می‌گوید:"برای نیل به رهبری باید اندیشه‌‌های ایشان را به مرحله عمل گذاریم."

آواشین در دفتر خاطرات خود خطاب به رهبر خلق کورد می‌نویسد:"شما بخشی از اقیانوس دانایی قلب من هستید. من با شما به این دانش واقف گشتم. اگر چه شما را از نزدیک ندیدم، اما شب و روز به دل و روحمان روشنایی بخشیدید. وقتی ناراحت می‌شوم با اندیشیدن به شما چشم و دلم روشن می‌گردند. شما برای من مجموعه‌ی تمامی مفاهیم زندگی و آزادی هستید."