نظیره گاوریه: تنها هدف اردوغان نابودی است

نظیره گاوریه ریاست مشترک کانتون جزیره در روژآوا با خاطرنشان ساختن اشغالگریهای دولت ترک و اردوغان در شمال-شرق سوریه اظهار داشت: تنها هدف آنها نابودی است.

نظیره گاوریه ریاست مشترک کانتون جزیره به منظور اطلاع‌رسانی به افکار عمومی و سیاستمداران در رابطه با اشغالگریهای دولت ترک که عازم سفر اروپایی شده است در سوئد با خبرگزاری فرات نیوز به گفتگو پرداخته و اهداف خود از این سفر را تشریح کرد. نظیره در این گفتگو اظهار داشت که با سیاستمداران و سازمانهای اجتماعی در اروپا دیدار کرده است و آنها نیز به هیچ یک از دروغهای اردوغان باور نداشته و اطلاع دارند که تنها هدف اردوغان پاکسازی اتنیکی منطقه است.

نظیره گاوریه در سخنان خود افزود: نیروهای سوریه دمکراتیک نیز براین نکته وقوف دارند که دولت ترک به منظور کشتار و قتلعام دست به این حملات اشغالگری زده است، اما این نیروها به منظور کاستن از دامنه کشتار اردوغان از بعضی از مناطق عقب نشسته و آمریکا و روسیه در این مناطق با ترکیه همکاری نظامی دارند.

در هر کشتاری از شمار ما کاسته شد

نظیره خاطرنشان ساخت که دولت ترک در تمامی تاریخ خود سیاستهای تفرقه انگیزانه را پیگیری کرده است و در این رابطه گفت: کشتار بعد از کشتار. بعد از هر کشتار از شمار ما کاسته شده است. گاوریه در این رابطه خاطرنشان ساخت که آسوری-سریانیها در ترکیه در شرایط دشواری زندگی می‌کنند؛ بعد از شروع اشغالگریهای دولت ترک، دولت ترک دینداران را در دیرالزلفاران و کشیشها و کلیساها را ناگزیر کرده است که برای سپاهیان ترک که در این اشغالگری مشارکت کرده‌اند دعا بخوانند. مگر سپاهیانی که سریانیها برای آنها دعا می‌خوانند برای کشتار چه کسانی عازم نبرد شده‌اند؟ دولت ترکیه در هر منطقه‌ای، خانه‌های ما را ‌اشغال کرده‌اند؛ در میان خانه‌های ما سیستم جاسوسی ایجاد کرده‌اند.

گاوریه خاطرنشان ساخت که بعد از جنگ جهانی اول، بعد از انکه مرزها دوباره ترسیم شدند و خانواده‌های آسوریان-سریانیها تقسیم شدند، خصوصا سریانی- آسوریهایی که در ترکیه و سوریه ساکن هستند، همگی از اقوام و خویشان یکدیگر می‌باشند. از هر دو طرف آسوری-سریانیها ناگزیر آواره اروپا شدند. بعد از این آوارگی، پیوندها بین این خانواده‌ها و اقوام از میان رفت و بعدها که به هم پیوستند آکنون با دشواری می‌توانند یکدیگر را درک کنند.

اخطار به رژیم سوریه

گاوریه اعلام نمود که ارتش سوریه در حفظ مرزهای سوریه مسئولیت دارد و در این رابطه اعلام نمود که: تا زمانیکه مسئله سوریه به شیوه‌ای صلح آمیز حل نگردد، دشوار است که امنیت خلق‌های منطقه تحقق یابد. همچنین اگر ارتش سوریه در منطقه نیز موجودیت سیاسی نداشته باشد و عقب‌نشینی نیروهای سوریه دمکراتیک را برای خود مانند فرصتی قلمداد کرده و بر مبنای ان عمل می‌نماید و تلاش می‌کند حاکمیت را در دست داشته باشد، در چنین صورتی است که خطر جنگ روی می‌دهد.

گاوریه در بخش دیگری از سخنان خود افزود که ترکیه دیری است که مررزهای خود را برای انتقال جهادیستها برای سوریه باز گذاشته است. در جنگ سوریه این کشور نقش بسیار منفی ایفا کرده است. پیش از این تهدید می‌نمود، اما طی چند سال این تهدیدهای خود را علیه شمال-شرق سوریه به اشغالگری تغییر داده است. برخی از دولتها اجازه داده‌اند که عفرین و دیگر مناطق شمال-شرق سوریه به اشغال درآید. ریاست مشترک کانتون جزیره در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که دولت ترک و اردوغان برای رژیم در شمال سوریه و گوزارتو (جزیره) را از میان بردارد، به هر شیوه ممکن دست به دروغ زده و معاهدات بین‌المللی را نقض می‌کند.

گاوریه هدف دولت ترک را نیز اشغال مناطق مرزی از قامیشلو گرفته تا موصل قلمداد کرده و گفت اگر در راستای این حملات و هدف دولت ترک ممانعتی ایجاد نشود دولت ترک دموگرافی تمامی منطقه را تغییر داده و آسوریها و سریانیها و کوردها از موطن خود آواره می‌شوند.

سیستم دمکراتیک در گوزارتو (جزیره) عمیقا اردوغان را نگران کرده است

گاوریه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برای تغییر دموگرافی این مناطق دولت ترک بهانه می‌اورد. اخیرا پ.ک.ک و کوردها را بهانه اینکار قرار داده است. این بهانه‌ها برای تحقق اهداف دولت ترک است. به منظور از میان برداشتن سیستم دمکراتیک در منطقه به هر اقدامی توسل می‌جوید. گروههای جهادی در منطقه را مسلح کرده است. سیستم دمکراتیک در شمال-شرق سوریه و گوزارتو (جزیره) اردوغان را عمیقا ناراحت کرده است.

علیه اشغالگری ما با هم ایستادگی خواهیم کرد.

 گاوریه در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد که عناصر تشکیل دهنده منطقه علیه اشغالگری دولت ترک با یکدیگر به مقاومت دست می‌زنند. در مبارزه علیه داعش ما ١١ هزار شهید تقدیم کرده‌ایم. ما شمال-شرق سوریه را از حضور داعش پاک کردیم. یک سوم سوریه اکنون در دست نیروهای سوریه دمکراتیک است. آسوریها و سریانیها و خلقهای دیگر با یکدیگر به مقاومت دست زدند. دهها آسوری-سریانی به شهادت رسیدند. ما تمامی این شهدا را جزو شهدای خود قلمداد می‌کنیم. تا جایی که در برخی از خانواده ها – تا ١٠ نفر به شهادت رسیده‌اند. گاوریه در بخش پایانی سخنان خود یاد اور شد که دولت ترک، رسانه‌های ترک و اردوغان به دروغگویی دست زده و می‌گویند که سیستم شمال-شرق سوریه از سوی کوردها رهبری می‌شود، کوردها می‌خواهند سوریه را تجزیه نمایند. اما این سخنان دروغی بیش نبوده و همه می‌دانند که خلق‌های اقلیت این منطقه با یکدیگر همزیستی داشته و با یکدیگر در مقابل اشغالگری دست به مقاومت می‌زنند.