نورالدین دمیرتاش: حمله ترکیه به شمال و شرق سوریه به نابودی فاشیسم ترک می‌انجامد

عضو کمیته فرهنگ و هنر حزب کارگران کوردستان در رابطه با حملات اشغالگرانه دولت ترک به فدراسیون شمال و شرق سوریه اظهار کرد که حملات اشغالگرانه ترکیه نه اولین بلکه آخرین حمله ترکیه خواهد بود.

   نورالدین دمیرتاش عضو کمیته فرهنگ و هنر حزب کارگران کوردستان گفت:"استارت آغاز جنگ جهانی سوم در ٩ اکتبر ١٩٩٨ با خروج عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد از سوریه زده شد و زمینه بحران کنونی خاورمیانه با توطئه‌ی بین‌المللی علیه شخص اوجالان فراهم گردید. حمله ترکیه به شمال و شرق سوریه به نابودی فاشیسم ترک می‌انجامد."

"استارت جنگ جهانی سوم در ٩ اکتبر ١٩٩٨ زده شد"

   دمیرتاش با اشاره به سالگرد توطئه بین‌المللی گفت:"در سالگرد توطئه بین‌المللی قبل از هر چیز به رهبرمان رهبر آپو که در ٢١ سال گذشته علیه توطئه‌گران مقاومتی بی‌مانند را پی گرفته است درود می‌فرستیم. با گرامیداشت یاد «خالد اورال» که در محکومیت توطئه جسم خویش را به آتش کشیده و به سپری مبدل کرد از تمام شهیدان برهه‌ی «نمی‌توانید روزمان را تاریک کنید» با احترام یاد می‌کنیم."

   دمیرتاش اظهار نمود:"علیه سیاست‌های توطئه‌گرانه خطمشی مقاومت دمکراتیک گسترش یافته و این اندیشه در دل، فکر و زندگی فرهنگی و اجتماعی خلق‌های خاورمیانه به ثمر نشسته است."

   دمیرتاش افزود:"در سالگرد توطئه، فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ که میخواهند دستاوردهای دمکراتیک خلق کورد و عرب و سایر خلقها را از بین ببرند، تلاش می‌کنند جنگ کثیف حملات اشغالگرانیشان را در منطقه فراگیر کنند."

   عضو کمیته‌ی فرهنگ و هنر پ.ک.ک همچنین گفت. "با مبارزات ما دیگر معادلات سیاسی مانند سال ۱۹۹٨ نیست. هم در میان خلق‌های کورد و عرب ارتباطی استراتژیک شکل گرفته و هم کشورهایی که با اعراب و کوردها دشمنی می‌کنند، مانند گذشته نمی‌توانند با هم به توافق برسند چون منافعشان مشترک نیست. از آن مهمتر شرایط انقلاب است و روز به روز بحران، حمله و جنگ بیشتر شده و آشکار میشود."

   وی همچنین اظهار داشت، "بدون شک خلق‌های شمال و شرق سوریه که با مقاومت موفق خود علیه داعش و با مبارزه برای تاسیس سیستم دمکراتیک از طرف همه‌ی خلق‌های جهان سمپاتیک دیده میشوند و علیه اشغالگری فاشیسم ترک و حملات نیرویی بزرگ با اراده و با پشت بستن به خلق خود تا پایان مبارزه میکنند."

"پاسخ معنی‌دار درست کردن جبهه‌ی مقاومت بین‌المللی"

   دمیرتاش در ادامه‌ی سخنانش اعلام کرد، "پاسخ بامعنی در سالگرد توطئه‌ی بین‌المللی ایجاد جبهه‌ی دمکراتیک است. اگر آمریکا نخواهد ترکیه نمی‌تواند حمله کند. آمریکا مسئول حملات است. اما اگر حملات آغاز شود، واکنش‌ سایر کشورها مشخص نیست، اما این خلق است که نتیجه‌ی مقاومت را مشخص میکنند."

   دمیرتاش از خلقهای جهان، سوسیالیستها، انقلابیون، دمکراتها و همه‌ی دوستان خلق کورد خواست با روح یکم نوامبر (روز جهانی کوبانی)، یک جبهه‌ی مقاومت اینترنشنال درست کرده و علیه حملات فاشیسم بایستند.

"باید همه بر اساس مرحله‌ی جنگ خود را آماده کنند"

   دمیرتاش در ادامه گفت، "این جنگ به آخرین جنگ تبدیل شده و فاشیسم به گونه‌ای در گور نهاده می‌شود که دیگر هرگز توان به پا خواستن نداشته باشد. اینگونه فاشیسم از هم میپاشد و به زندان فیزیکی رهبر هم پایان داده میشود. آنگاه رهبر آپو آزاد شده و توطئه‌ی بین‌المللی کاملا فرو میپاشد. با پیروزی در جنگ نهایی، درخواستهایمان برآورده میشوند.

   خلقمان که زندگی بدون رهبری را نمی‌پذیرند، هرگز دست از مقاومت نکشیده‌اند. حملات اشغالگران که میخواهند همه‌ی دستاوردهای ۲۰ سال گذشته‌ی فرهنگ و سیاست ما را از بین ببرند، نخواهند پذیرفت و تا پایان مقاومت می‌کنند. برای زندگیی آزاد و شرافتمندانه باید جبهه‌ی مقاومت در همه‌ی مناطق گسترش یابد. ما مقاومت شرافتمندانه‌ی کوردها در اروپا را ارج می‌نهیم. بدون آزادی زندگی ممکن نیست. هنر تنها با پیشگامی این مقاومت آزاد، ایجاد می‌شود. در همه‌ی مناطق باید با این شیوه خود را سازماندهی کنیم و زندگیمان را بر اساس آن تغییر دهیم. اکنون نمی‌توان مانند شرایط عادی رفتار کرد. همه باید بر اساس این شرایط برنامه‌ریزی کنند و بر اساس شرایط جنگ خود را آماده کنند."

"حملات اشغالگرانه برای آنها آغاز نیست بلکه پایان است"

   دمیرتاش در پایان سخنانش اشاره کرد، با مقاومتی که هر روز ادامه دارد این رژیم خونخوار را بازخواست خواهیم کرد. اکنون زمان آن است که از انسانهای پاک و شهدای دمکراسی صیانت به عمل آوریم و فاشیسم را نابود کنیم.

   حملات اشغالگرانه برای آنها نیست. تنها چیزی که به فاشیسم پایان می‌دهد، مقاومت آزادیبخش خلقمان است. زمان آن است که همه چیز را در یک طرف نهاده و علیه اشغالگری بجنگیم و مقاومت کنیم. با شعار "یا آزادی یا هیچ" اکنون زمان مقاومت تا پایان دادن به فاشیسم است.