اسامی پنج شهید جنگ هفتانین اعلام شد

ه.پ.گ با صدور اطلاعیه‌ای اسامی پنج شهید جنگ هفتانین را اعلام کرده و می‌گوید:"رفقایمان به الگوی ملموس مقاومتی بزرگ، فداکاری و همبستگی روحیه ملی بدل شدند. آنان اسامی خود را با حروف زرین در تاریخ مقاومت کوردستان حک کردند."

مرکز اطلاع‌رسانی و مطبوعات نیروهای مدافع خلق در اطلاعیه‌ای اسامی پنج شهید جنگ هفتانین را منتشر کرد.

ه.پ.گ اعلام کرده است:

"دولت استعمارگر ترک روز ١۶ ژوئن ٢٠٢٠ یکی از بزرگترین عملیات‌های نظامی اشغالگرانه را برای اشغال خاک کوردستان آغاز کرده است. دولت فاسیست ترکیه که قصد درهم شکستن اراده آزاد خلق کورد و نابودی گریلاهای آزادیخواه را در سر دارد منطقه هفتانین را هدف حملات خود قرار داده است. مقاومت بی‌سابقه گریلاهای آزادیخواه در برابر اشغالگرانه اثبات نمود که اراده انسان در مقابل پیشرفته‌ترین تکنولوژی می‌تواند به پیروزی دست یابد.

تاریخ کوردها دربرگیرنده خیانت‌های تاریخی و مقاومت‌های بی‌بدیل است. تاریخ کوردستان سرشار از مواضع فدایی برای تحقق زندگی آزاد و شرافتمند است. خاک کوردستان پس از آنکه به چهاربخش تجزیه شد و به استعمارگران منطقه واگذار گردید تا تأسیس پ.ک.ک با سرنوشت خویش مواجه شده بود. جوانان کورد با پیشاهنگی پ.ک.ک روحیه‌ ملی را شعله‌ور ساختند با درپی گرفتن کوهستان‌های آزاد در جبهه‌های مقدم مقاومت جای گرفتند. گریلاهای جنبش آزادیخواهی کوردستان امروز نیز همچون گذشته در برابر هر حمله‌ی اشغالگران پاسخی درخور به فاشیست‌ها و استعمارگران می‌دهند.

مقاومت هفتانین گریلاهای جنبش آزادیخواهی همزمان بیانگر اوج وحدت ملی خلق کورد است. به رغم تمامی تلاش‌های استعمارگران برای تداوم تجزیه میهن، گریلاهای مدرنیته دمکراتیک با تکیه بر اراده آزاد خلق کورد، مقاومت خویش را همچون نمونه ملموس ایستادگی خلقمان نشان دادند. رفقایمان عگید و مظلوم اهل باکور کوردستان، رفیق چیا اهل باشور کوردستان و رفقا شاهین و تولهلدان از روژهلات کوردستان به صفوف گریلاهای جنبش آزادیخواهی پیوستند، مشی فدایی شهید زیلان را که در ٣٠ ژوئن ١٩٩۶ با ضربه‌ای تاریخی بر دشمن نشان داده بود، پس از ٢۴ سال با روحیه‌ای فدایی و شخصیتی ملیتان‌واری یکبار دیگر نشان دادند.

رفقایمان عگید و مظلوم در مقاومت تپه دوپشک تا آخرین گلوله خود جنگیدند و رفقایمان چیا، شاهین و تولهلدان در حمله هوایی قبل از آغاز حمله اشغالگرانه به شهادت رسیدند. جزئیات شناسنامه رفقای شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: رفعت آکسوی

   کد سازمانی: عگید چیا

   محل و سال تولد: الیح

   نام مادر – نام پدر: فنر – قطب‌الدین

  تاریخ و محل شهادت:  ١۶ ژوئن ٢٠٢٠/ هفتانین


   نام و نام خانوادگی: مراد آکتاش

   کد سازمانی: مظلوم پیرو

   محل و سال تولد: قارص

   نام مادر – نام پدر: آیفر - عثمان

  تاریخ و محل شهادت: ١۶ ژوئن ٢٠٢٠/ هفتانین


   نام و نام خانوادگی: شریف علی ابوبکر

   کد سازمانی: چیا باکور

   محل و سال تولد: رانیه

   نام مادر – نام پدر: فاطمه- علی

  تاریخ و محل شهادت: ١۶ ژوئن ٢٠٢٠/ هفتانین


   نام و نام خانوادگی: نادر کریمی

   کد سازمانی: شاهین تولهلدان

   محل و سال تولد: سنه

   نام مادر – نام پدر: شرافت - قربان

  تاریخ و محل شهادت: ١۶ ژوئن ٢٠٢٠/ هفتانین


   نام و نام خانوادگی: مهدی احمدی

   کد سازمانی: تولهلدان آرارات

   محل و سال تولد: کوتول (قطور) استان اورمیه

   نام مادر – نام پدر: صدیقه - یوسف

  تاریخ و محل شهادت: ١۶ ژوئن ٢٠٢٠/ هفتانین

رفقا عگید، چیا، مظلوم، شاهین و تولهلدان در کارزار «جنگ هفتانین» ضربات مهلکی را بر دشمن وارد کرده و زندگی را به جهنمی واقعی برای اشغالگران مبدل کردند. رفقایمان  به نمونه‌های ملموس مقاومتی بزرگ، فداکاری و وحدت روحیه ملی بدل شدند. آنان نام خویش را با حروف زرین در تاریخ مقاومت کوردستان حک کردند.

مراتب تسلیت خود را به خانواده‌های گرامی رفقای قهرمانمان و تمامی خلق میهن‌دوست کوردستان ابراز می‌داریم و پیمان می‌بندیم که یاد و خاطره آنان را در مبارزاتمان همیشه زنده نگه داریم."