نیروهای مدافع خلق مشخصات سه شهید بمباران خاکورک را منتشر کرد

ه.پ.گ با انتشار هویت سه گریلای شهید حملات هوایی ١٠ مارس/ ٢٠ اسفند ارتش اشغالگر ترکیه به منطقه خاکورک یاد و خاطره آنان را گرامی داشته است.

مرکز خبررسانی و رسانه نیروهای مدافع خلق کوردستان در بیانیه‌ای کتبی مشخصات سه گریلای حملات هوایی روز ١٠ مارس ارتش اشغالگر ترک به منطقه خاکورک را منتشر کرد. دو شهید اهل دیواندره و جوانرو روژهلات کوردستان می‌باشند.

در بیانیه آمده است:

" ١١ مارس در بیانیه‌ای اعلام کرده بودیم که در حملات هوایی ارتش اشغالگر ترک در روز ١٠ مارس به منطقه خاکورک از مناطق دفاعی مدیا سه رفیمان به شهادت رسیدند. جزئیات مرتبط با هویت رفقای شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: حامد صادقی

   کد سازمانی: آژوان بوتان

   محل و سال تولد: دیواندره

   نام مادر – نام پدر: ذلیخا - حسن

  تاریخ و محل شهادت: ١٠ مارس ٢٠٢٠/ خاکورک


   نام و نام خانوادگی: اونور آکیوز

   کد سازمانی: نومان آمَد

   محل و سال تولد: آمَد

   نام مادر – نام پدر: آیتن- کامل

  تاریخ و محل شهادت: ١٠ مارس ٢٠٢٠/ خاکورک


   نام و نام خانوادگی: ثروت حسینی

   کد سازمانی: سردار قندیل

   محل و سال تولد: جوانرو

   نام مادر – نام پدر: طیبه – حسین

  تاریخ و محل شهادت: ١٠ مارس ٢٠٢٠ / خاکورک"

ه.پ.گ در ادامه بیانیه با ابراز تسلیت به خانواده این شهیدان و عموم خلق میهن‌دوست کورد با آرمان‌های جانباختگان راه آزادی کوردستان تجدید پیمان کرده است.