هریم محمود: ترکیه در بعد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جنوب کردستان را اشغال کرده است

هریم محمود از مقاومتگران اعتصاب غذا درباره‌ی حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه علیه جنوب کردستان و غصب شهرداری‌ کلان‌شهرهای آمد، مردین و وان از سوی آ.ک.پ سخن گفت.

   هریم محمود از مقاومتگران اعتصاب غذا با انتشار پیام رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان مبنی بر پایان دادن به اعتصاب‌ها و آغاز فعالیت‌ در دیگر عرصه‌های مبارزاتی، ‌پس از ۹۲ روز به اعتصاب غذا پایان داد. وی درباره‌ی دوران پس از اعتصاب‌های غذا اعلام کرد، "در نتیجه‌ی درخواست رهبری، با هدف شناساندن فکر و فلسفه‌ی رهبر آپو به جامعه و ایجاد اتحاد و برادری میان خلق‌های منطقه فعالیت‌هایمان را شروع کردیم."

   هریم محمود درباره‌ی حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه علیه جنوب کردستان اعلام کرد، پیش از اقدامات نظامی دولت ترکیه علیه جنوب کردستان، در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جنوب کردستان را اشغال نموده است. وی در ادامه اظهار داشت، "با این هدف تعدادی اشخاص در جنوب کردستان را موظف نموده است که در راستای این اهداف همکاری نمایند. علی رغم پیام رهبر آ‌پو مبنی بر حل مسئله‌ی خلق کرد، دولت ترکیه با همکاری نوکران خویش به اقدامات اشغالگرانه‌ی خود در جنوب کردستان تداوم بخشید. رهبر آپو از راه این پیام به تمامی جهانیان نشان داد که مبارزات کردهای آزادیخواه با هدف دستیابی به صلح انجام می‌گیرند، از راه این مبارزات تمامی توطئه‌های دشمن را منجر به شکست نمود و دشمن را درمانده ساخت."

   هریم محمود درباره‌ی غصب شهرداری‌ کلان‌شهرهای آمد، مردین و وان و تهدیدات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه علیه روژاوا اعلام کرد، "دولت ترکیه مبارزات آزادیخواهانه‌ی خلق کرد را مانعی در راستای تداوم استراتژی مبنی بر ایجاد دولت عثمانی می‌بیند. در این راستا از راه جنگ خواهان دستیابی به اهداف خود است. علی رغم پیام رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان مبنی بر دستیابی به صلح و حل مسئله‌ی کرد، دولت ترکیه فشارها را افزایش داده و بر جنگ‌افروزی پافشاری می‌کند. گماشتن قیم بر شهرداری‌ها حاکی از درماندگی رژیم ترکیه و در راستای تحمیل دیکتاتوری است. به همین دلیل بایستی خلق کرد پاسخی درخور در برابر این حملات داده و تمامی توطئه‌های دشمنان را درهم شکنند."