هشتمین گروه جوانان باشور به مقاومت روژاوا پیوستند

پیوستن جوانان باشور کوردستان به مقاومت شرف در روژاوا ادامه دارد

   اعلام شد که هشتمین گروه از جوانان باشور کوردستان برای شرکت در مقاومت شرف علیه حملات دولت اشغالگر ترک وارد روژاوای کوردستان شده‌اند.

   این گروه شامل جوانانی از شهرهای سلیمانیه و رانیه باشور کوردستان می‌باشند.

   اعلام شد که تاکنون ۶۵ جوان باشور کوردستان به مقاومت شرف در روژاوا ملحق شده‌اند.