هشدار دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد حمله به آرتساخ

دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد نقض حقوق غیرنظامیان در آرتساخ (قره‌باغ) به هر دو دولت آذربایجان و ارمنستان هشدار داد

در چارچوب تدابیر مقطعی برای جلوگیری از نقض حقوق بشر، دادگاه حقوق بشر اروپا از آذربایجان و ارمنستان خواست از هرگونه نقض حقوق غیرنظامیان پرهیز کنند.

دادگاه از دو کشور خواست تا بر مبنای ماده سوم پیماننامه منع خشونت و شکنجه و بر مبنای ماده ٢ پیماننامه حقوق بشر اروپا مبنی بر حق زندگی رفتار کنند.

ارمنستان از دادگاه حقوق بشر اروپا علیه آذربایجان شکایت کرده و باکو را متهم کرده بود که در حملات غیرنظامیان را هدف قرار داده است.

آدربایجان روز یکشنبه با کمک ترکیه علیه جمهوری آرتساک اعلام جنگ کرد.

نیکول پاشینان نخست‌وزیر ارمنستان در چهارمین روز جنگ اعلام کرد که هنوز برای مذاکره با آذربایجان و نشست سه‌جانبه با حضور روسیه زود است.

پاشینیان خاطرنشان کرده است، در شرایطی که حملات ادامه دارند صحبت کردن در مورد مذاکره بی‌مورد است.

شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه در نشستی اضطراری خواستار «توقف فوری» درگیری شده بود.