هفتانین شهادت می‌دهد مظلوم جودی چه فرمانده‌ی خوب و کارآمدی بوده است

کلمه‌ای که بسیار به گریلا مظلوم جودی می‌آمد، تلاشگر بود. در قبال همه چیز از رفاقت گرفته تا جنگ و زندگی، بسیار تلاش می‌کرد و رنج بسیار می‌برد.

گریلا مظلوم جودی در جنگ بزرگ هفتانین به کاروان شهدای جاودانه پیوست. جودی در ٨ آگوست ۲۰۲۰ در پیربولای هفتانین یکی از آن گریلاهایی بود که با هم از ٨ جبهه به اشغالگران ترک حمله کردند و به دشمن درسی دادند که هرگز آنرا فراموش نخواهند کرد.

سال ۲۰۱۷ من در راهپیمایی طولانیی رفیق مظلوم را دیدم، آن زمان ما از دره‌ی برازاوا پیاده‌روی خود را آغاز کرده بودیم. آن زمان بود که برای اولین بار بود فهمیدم که چرا به منطقه‌ی هفتانین، منطقه‌ی هفت رنگ گفته می‌شود. هرگز پاییزی به آن زیبایی ندیده بودم. در میان آن همه زیبایی خود را به کوهستان خانتور رساندیم. گریلا مظلوم نیز کوهستان را به ما نشان می‌داد. خانتور نیز کوه بسیار مرتفعی است، زمانی که از قله‌ی آن، اطراف را نظاره می‌کنی، دشت هزخ در باکور کوردستان، قرچوخ در روژاوای کوردستان، کوه جودی، گاره و چندین منطقه‌ی دیگر را می‌بینی. خانتور به خاک باکور کوردستان می‌رسد.

زمانی که به قله‌ی خانتور می‌رسی، آنگاه هفتانین را کامل در پیش چشمانت گسترده می‌بینی. از آنجا می‌توانی سه بخش کوردستان را ببینی و در آنِ واحد می‌توانی لذت دیدن ۳ بخش کوردستان را تجربه کنی. همراه این حرف‌ها با انگشتانش همه جا را به ما نشان می‌داد. ما را در کل منطقه همراه خود گرداند. در مورد قهرمانی‌های شهید جیگری، شهید سیپان و شهید برخودان صحبت می‌کرد.

هفتانین برایش شهادت می‌داد که چه فرمانده‌ی خوب و کارآمدی است. هفتانین دید که او در زمستان سنگین و دشوار برای رفقایش برف می‌آورد و می‌گفت، این برای آب نوشیدنتان. در تابستان گیاهان کوهی را می‌چید تا برای رفقایش داروی گیاهی درست کند، زمانی که غذا تمام می‌شد برای رفقایش حلوا درست می‌کرد و برای همه سرچشمه‌ی اراده و روحیه بود، به همین دلیل فقط یک کلمه وجود دارد که می‌توان برای معرفی او به کار برد، آن هم کلمه‌ی تلاشگر است. در قبال همه چیز اعم از جنگ و رفاقت و زندگی تلاش کرد و رنج کشید.

اگر شما بپرسید که انسان چگونه میتواند خود را با رنج بیافریند، من می‌گویم به تصاویر مظلوم جودی نگاه کنید. گریلا مظلوم برای سه چیز بسیار دلسوز بود؛ انقلابی بودن، رنج و تلاش، اعتقاد به شکستن مرزهای میان کوردستان.

مظلوم جودی (میلاد قبادی) در سال ۱۹۹۴ در شهر کامیاران روژهلات کوردستان متولد شد.  سال ۲۰۱۲ به کوهستان‌های آزاد آمد و سال ۲۰۲۰ در جنگ هفتانین به کاروان جاودانه‌ها پیوست.