هیئت ه.د.پ و ک.ج.د در هولیر: باید کوردها گرد هم آیند

هیئت ه.د.پ و ک،ج.د که با ریاست سزای تملی رئیس مشترک کل ه.د.پ به شهر هولیر پایتخت اقلیم کوردستان رفته بودند، با حزب زحمتکشان کوردستان دیدار کردند و در این دیدار تملی به اهمیت اتحاد ملی اشاره کرد و گفت، " باید کوردها در اطراف هم جمع شوند".

   هیئت حزب دمکراتیک خلق‌ها ه.د.پ و کنگره‌ی جامعه‌ی دمکراتیک ک.ج.د با ریاست سزای تملی رئیس مشترک کل ه.د.پ و همچنین بردان ازتورک رئیس مشترک ک.ج.د، فاطمه کورتولان رئیس فراکسیون ه.د.پ در پارلمان ترکیه و نظمی گور همکار رئیس مشترک کل ه.د.پ پس از آنکه با مسعود بارزانی رئیس حزب دمکرات کوردستان پ.د.ک دیدار کردند، به دیدار حزب زحمتکشان کوردستان رفتند.

   هیئت توسط سعد خالد عضو شورای رهبری حزب زحمتکشان کوردستان، هیوا سید سلیم عضو مکتب سیاسی و تعدادی از اعضای حزب مورد استقبال قرار گرفتند و سپس هر دو طرف به دور از رسانه‌ها  با هم نشستی برگزار کردند. سعد خالد اعلام کرد، هیئتهای احزاب کورد از اقلیم کوردستان دیدار کرده‌اند و با طیفهای سیاسی اقلیم گفتگو میکنند. دیدارها در حالیست که در اقلیم کوردستان تغییرات بزرگی ایجاد می‌شود. هدف دیدارها هم این است که خلق کورد با هم در تغییرات خاورمیانه سهیم شده و نقش داشته باشد. همچنین ارتباط احزاب کوردستانی نیرومند شده و راه حلی برای بخشهای دیگر کوردستان پیدا شود. تلاشها در اصل برای آن است تا در سطح ملی ارتباط میان طیفهای کوردستانی محکم تر شود و تغییرات خاورمیانه در خدمت خلق کورد باشد، وی در ادامه به هیئت خوش آمد گفت.

    همچنین سزای تملی به اهداف دیدارشان از اقلیم کوردستان اشاره کرد و اعلام نمود، تلاشهایشان را برای باشور کوردستان ادامه خواهند داد. وی گفت، در ابتدا با آقای بارزانی دیدار کرده و سپس به دیدار حزب زحمتکشان رفته و به گرمی از آنها استقبال شده است. وی گفت، "تماسهایمان ادامه خواهند داشت. دیدارمان ۴ روز به طول خواهد انجامید. قصد داریم در این چهار روز به دیدار بیشتر احزاب سیاسی و سازمانها برویم".

​​​​​​​   رئیس مشترک کل ه.د.پ همچنین گفت، همان طور که میدانیم ه.د.پ مدت زیادی است در ترکیه برای آزادی و صلح مبارزه می‌کند. مشکل اصلی منطقه بدون شک مسئله‌ی کورد است. ما خوب میدانیم تا مسئله‌ی کورد حل نشود، صلح و دمکراسی محقق نخواهد شد. این مسئله فقط منحصر به ترکیه نمیباشد، بلکه مسئله‌ی خاورمیانه و جهانیست. مسئله‌ی کورد تنها از راه صلح، آشتی، دیالوگ و مذاکره حل خواهد شد. آنهایی هم که صدای این افراد را که برای راه حل تلاش میکنند نمیشنوند، جنگ و خشونت را بر خلق کورد تحمیل میکنند و به آن ادامه میدهند. آنهایی که مانع حل مسئله‌ی کورد می‌شوند و جنگ را تحمیل میکنند، در حقیقت درماندگی خود را نشان میدهند. در مقابل اگر ما در اطراف هم جمع شویم و از یکدیگر حمایت کنیم و مخالف جنگ باشیم، پیروز خواهیم شد.

​​​​​​​   تملی همچنین اعلام کرد، ه.د.پ در ترکیه دعوت به آشتی و برابری میکند و به طور مداوم به مبارزه ادامه می دهد و در چهارچوب این دیدار هم همان پیام را با خود به همراه دارد. وی گفت: "در مقابل سیاست جنگ و خشونت در اطراف هم جمع شویم و بسیار مهم است که مبارزات آشتی و دمکراسی را پر رنگتر کنیم. جنگ علیه خلق کورد هیچ راه حلی با خود خواهد داشت. صلح خواست همه‌ی خلق‌های منطقه است. در همین چهارچوب برای آنکه به وظایف سیاسی خود عمل کنیم به باشور آمدیم. باید خلق کورد در اطراف هم جمع شوند و در مسئله‌ی ملی بیشتر به هم نزدیک شده و برای گردهمایی کنگره‌ی ملی همه به وظیفه‌ی خود عمل کنند".

​​​​​​​    به درخواست روزنامه‌نگاران سزای تملی در مورد موضوع دیدارشان با مسعود بارزانی گفت، در دیدارشان در مورد همین موضوع با هم صحبت کرده و دیدارشان را مثبت ارزیابی کرد.

​​​​​​​   قرار است هیئت ه.د.پ و ک.ج.د به دیدار نیچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان بروند.