نیروهای مدافع خلق کوردستان: ما از رفقا عادل، آندوک و شاهین با احترام یاد می‌کنیم

​​​​​​​ه.پ.گ با اعلام مشخصات سه گریلای شهید روز ١٩ نوامبر ٢٠١٩ (٢٨ آبان ١٣٩٨) یاد و خاطره آنان را گرامی داشته و با آرمانهای شهیدان راه آزادی تجدید پیمان کرده است.

مرکز خبررسانی و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان در خصوص شهادت سه گریلا در منطقه سلوپی شرنخ بیانیه‌ای منتشر کرد.

در بیانیه آمده است؛

"روز ١٩ نوامبر ٢٠١٩ در اطراف روستای شفاسور بخش سلوپی در استان شرنخ میان نیروهای ما و ارتش اشغالگر ترک درگیری روی داد، رفقا عادل، آندوک و شاهین تا آخرین گلوله خویش با دشمن جنگیدند و به شهادت رسیدند. برپایه گزارش‌های دریافت شده در این جنگ سه نظامی دشمن کشته و تعدادی دیگر زخمی شده بودند.

هویت رفقای شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: حسنو کاپلان

   کد سازمانی: عادل جودی

   محل و سال تولد: شرنخ

   نام مادر – نام پدر: قمری - صالح

  تاریخ و محل شهادت: ١٩ نوامبر ٢٠١٩/ جودی


   نام و نام خانوادگی: محمود تاش

   کد سازمانی: آندوک سارا

   محل و سال تولد: رحا

   نام مادر – نام پدر: فاطمه - امین

  تاریخ و محل شهادت: ١٩ نوامبر ٢٠١٩/ جودی


   نام و نام خانوادگی: فرهاد سیدار

   کد سازمانی: شاهین گابار

   محل و سال تولد: شرنخ

   نام مادر – نام پدر: آسیه – سلیمان

  تاریخ و محل شهادت: ١٩ نوامبر ٢٠١٩/ جودی

هر کدام از رفقا عادل، آندوک و شاهین علیه حملات اشغالگرنه ارتش رژیم فاشیست و استعمارگر ترکیه به نیروهای مبارزه آزادیخواهی ملحق شده بودند. رفقایمان در سرزمینی که در آن متولد شده و بزرگ شده بودند با روحیه‌ی وطن‌دوستی تربیت شدند و با فلسفه‌ی آزادیخواهی رهبر آپو آشنا شدند. رفقای ما شکنجه، استعمار و فشارهای دشمن علیه خلق کوردستان را هیچگاه نپذیرفتند، از ارزش‌های مقدس خویش دفاع کردند. رفقای ارزشمند ما که در مبارزه به مدافع خط ملیتانی آپویی مبدل شده بودند در هر عرصه فعالیتی سعی نمودند به وظایف خویش عمل کنند. رفقا عادل، آندوک و شاهین در تمامی مناطق عملیاتی به سرچشمه روحیه و انرژی رفقای خویش مبدل گشته و زندگی‌ای سرشار از معنا داشتند.

مراتب همدردی خود را در آغاز به خانواده رفقایمان عادل، آندوک و شاهین اعلام می‌داریم و به عموم خلق وطن‌دوست کوردستان تسلیت می‌گوییم، سوگند یاد می‌کنیم که رنج رفقایمان را با دیهیم آزادی بیارائیم."