ه.پ.گ: ٢٣ ارتشی ترکیه در باشور کوردستان کشته شدند

ه.پ.گ اعلام کرد که ٢٣ ارتشی ترک در مناطق هفتانین و خاکورک از سوی نیروهای گریلا کشته شده‌اند

   مرکز اطلاع‌رسانی نیروهای مدافع خلق در اطلاعیه‌ای از تداوم عملیات گریلایی علیه اشغالگران کوردستان در باکور و باشور کوردستان خبر داده است.

   بنابر گزارش ه.پ.گ ساعت ۶:٣٠ روز ١۵ اکتبر/ ٢٣ مهرماه در جریان جنگ هفتانین نیروهای ه.پ.گ در منطقه شهید شیخموس اشغالگران را از پنج جهت هدف قرار داده‌اند. ه.پ.گ اعلام کرده است که در این حمله کشته شدن ١٣ ارتشی ترک محرز گردیده و دهها نظامی دیگر زخمی شده‌‌اند. نیروهای گریلا پس از این عملیات در صحت کامل به محل انجام وظایف انقلابی خویش مراجعه کرده‌اند.

   ساعت ١٠ همین روز گریلاهای یژاستار در اطراف تپه شهید آخین خاکورک مواضع دشمن را هدف قرار داده‌اند. در این عملیات هم کشته شدن ١٠ ارتشی و زخمی شدن دو تن دیگر محرز شده است. گریلاهای زن پس از ضربه سهمگینی که بر اشغالگران وارد نمودند در صحت کامل به محل انجام وظایف انقلابی خویش بازگشته‌اند.

   ه.پ.گ در پایان از تداوم حملات هوایی ارتش ترک به جنوب کوردستان سخن به میان آورده و می‌گوید؛ ساعت ١٢:٣٠ روز ١۵ اکتبر شکفتا بریندارا در عرصه زاپ و ساعت ٢:٣٠ روز ١۶ اکتبر هم منطقه کستا متینا را بمباران کردند. در این حملات هیچ زیانی به نیروهای گریلا وارد نشده است.