ه.پ.گ: یاد و خاطره رفقای فداییمان را گرامی می‌داریم

ه.پ.گ یاد شش گریلای خویش را که در منطقه قلابان از توابع شرنخ به شهادت رسیده بودند گرامی‌داشته و خاطرنشان کرده است که:"پیمان می‌بندیم که برای تحقق آرمان و آرزوهای شهدایمان که همانا دستیابی به زندگی آزاد می‌باشد بدون وقفه مبارزه را ادامه دهیم."

مرکز اطلاع‌رسانی نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در بیانیه‌ای مشخصات شش گریلا را که روز ٢٠ ژوئیه ٢٠١٨ / ٢٩ تیر ١٣٩٧ در منطقه قلابان شرنخ به کاروان شهیدان راه آزادی ملحق شده بودند منتشر کرد.

در بیانیه ه.پ.گ آمده است:

"جنبش آزادیخواهی کوردستان در تاریخ مقاومت خویش قهرمانان بزرگی آفرید. انقلابی‌های فدایی در برابر رژیمی که انکار و قتل‌عام را بر کوردها تحمیل می‌کرد مبارزه برای محقق کردن آرمانهای آزادی خلق را بر دوش گرفتند، نه تنها به مسئولیت‌های اخلاقی و وجدانی خود عمل کردند همچنین با عزم، اراده و ایمان مبارزه می‌نمایند. رفقایمان آندوک، باور، جودی، مروان، نومان و یاشار واقف بودند که برای آزادی رنج و فداکاری بزرگی لازم است در این راه روز ٢٠ ژوئیه ٢٠١٨ در عرصه علمون بخش قلابان شرنخ در حمله رژیم فاشیست ترک به شهادت رسیدند. مشخصات شهدای قهرمان به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: ماحسون کایا

   کد سازمانی: آندوک پالو

   محل و سال تولد: خارپت

   نام مادر – نام پدر: آیسل- رمضان

  تاریخ و محل شهادت: ٢٠ ژوئیه ٢٠١٨/ قلابان


   نام و نام خانوادگی: الیاس ارسلان

   کد سازمانی: باور چولک

   محل و سال تولد: چولک

   نام مادر – نام پدر: قدرت - فایق

  تاریخ و محل شهادت: ٢٠ ژوئیه ٢٠١٨/ قلابان


   نام و نام خانوادگی: یوجل اوزدمیر

   کد سازمانی: جودی دستان

   محل و سال تولد: ارزروم

   نام مادر – نام پدر: جایزه - جمیل

  تاریخ و محل شهادت: ٢٠ ژوئیه ٢٠١٨/ قلابان


   نام و نام خانوادگی: رمضان تاشدمیر

   کد سازمانی: مروان داراهینه

   محل و سال تولد: چولک

   نام مادر – نام پدر: قدریه - ممدوح

  تاریخ و محل شهادت: ٢٠ ژوئیه ٢٠١٨/ قلابان


   نام و نام خانوادگی:محمد یوکنو

   کد سازمانی: سوفی الیح

   محل و سال تولد: الیح

   نام مادر – نام پدر: حمدیه - اورهان

  تاریخ و محل شهادت:  ٢٠ ژوئیه ٢٠١٩/ قلابان


   نام و نام خانوادگی: ازدمیر اوزُگول

   کد سازمانی: یاشار تندروک

   محل و سال تولد: وان

   نام مادر – نام پدر: هردمجان – نظام‌الدین

  تاریخ و محل شهادت: ٢٠ ژوئیه ٢٠١٨/ قلابان

ه.پ.گ در ادامه بیانیه خودیش مراتب تسلیت خویش را به خانواده و خلق میهندوست کوردستان ابراز داشته و می‌افزاید:"پیمان می‌بندیم که برای تحقق آرمان و آرزوهای شهدایمان که همانا دستیابی به زندگی آزاد می‌باشد بدون وقفه مبارزه را ادامه دهیم."