ه.پ.گ یاد و خاطره شش گریلای شهید مقاومت خاکورک را گرامیداشت

ه.پ.گ مشخصات شش گریلا را که در ماه آوریل در جریان بمباران هواپیماهای جنگنده رژیم ترک در خاکورک به شهادت رسیده‌اند اعلام کرده و یاد و خاطره آنان را گرامیداشت

بیانیه مرکز خبررسانی نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) به این شرح است:

"تلاش رژیم اشغالگر ترکیه برای اشغال منطقه خاکورک که از ٢٧ آوریل ٢٠١٩ / ٧ اردیبهشت ١٣٩٨ آغاز شده بود با مقاومت تاریخی نیروهای ما روبرو شد. در ٢٨ آوریل در جنگ نیروهای ما با ارتش اشغالگر ترک، همچنین به دلیل بمباران‌های هواپیماهای جنگنده دشمن رفقا دنیز، فرات، مروان، سورو، شیار و یوسف به شهادت رسیدند. مشخصات رفقای شهیدمان به این شرح است.

   نام و نام خانوادگی: نورالله آیتولون

   کد سازمانی: دنیز دوریم

   محل و سال تولد: شرنخ

   نام مادر – نام پدر: بهیه - رشید

  تاریخ و محل شهادت: ٢٨ آوریل ٢٠١٩/ خاکورک


   نام و نام خانوادگی: امره آلچیچک

   کد سازمانی: فرات زاگرس

   محل و سال تولد: جولمرگ

   نام مادر – نام پدر: کوبار – جمیل

  تاریخ و محل شهادت: ٢٨ آوریل ٢٠١٩/ خاکورک


   نام و نام خانوادگی: انور چیفتچی

   کد سازمانی: مروان رشو

   محل و سال تولد: جولمرگ

   نام مادر – نام پدر: نسرین- سفی‌الدین

  تاریخ و محل شهادت: ٢٨ آوریل ٢٠١٩/ خاکورک


   نام و نام خانوادگی: آزاد تمل

   کد سازمانی: سورو فراشین

   محل و سال تولد: وان

   نام مادر – نام پدر: فاطمه - جعفر

  تاریخ و محل شهادت: ٢٨ آوریل ٢٠١٩/ خاکورک


   نام و نام خانوادگی: عباس آلاکاشل

   کد سازمانی: شیار آمانوس

   محل و سال تولد: سرت

   نام مادر – نام پدر: سلامت- عبدالمجید

  تاریخ و محل شهادت: ٢٨ آوریل ٢٠١٩/ خاکورک


   نام و نام خانوادگی: نعیم باشاران

   کد سازمانی: یوسف گارزان

   محل و سال تولد: بدلیس

   نام مادر – نام پدر: فاطمه – غیاث‌الدین

  تاریخ و محل شهادت: ٢٨ آوریل ٢٠١٩/ خاکورک

رفقایمان دنیز، فرات، مروان، سورو، شیار و یوسف در زمان حمله اشغالگرانه رژیم غاصب ترک به خاکورک قهرمانانه جنگیدند. علیه ذهنیت فاشیستی که در صدد اشغال خاک کوردستان است با اراده و ایمان از ارزشهای خلق کوردستان دفاع کردند و ضربات مهلکی را در این مقاومت تاریخی بر دشمن وارد نمودند، هر کدام از آنان همچون گریلایی حرفه‌ای به مسئولیت‌های خویش عمل نمودند. در تمام مناطق عملیاتی نقش پیشاهنگ را بر عهده گرفتند و با رنج و فداکاری در قلب رفقا جای گرفتند.

ما پیمان می‌بندیم که بیرق آزادی را که رفقای شهیدمان دنیز، فرات، مروان، سورو، شیار و یوسف به ما سپرده‌اند با دیهیم آزادی رهبری و آزادی کوردستان مزین کنیم. مراتب تسلیت خود را به خانواده میهن‌دوست و گرانقدر رفقای شهیدمان و خلق کوردستان اعلام می‌داریم که چنین قهرمانانی را در دامن خویش پرورش داده‌اند."