ه.پ.گ یاد و خاطره چهار گریلای سه بخش کوردستان را گرامیداشت

مرکز خبررسانی نیروهای مدافع خلق کوردستان مشخصات چهار گریلای شهید را که در ماه آگوست در حمله هوایی ارتش اشغالگر ترک در منطقه هفتانین جان باخته‌اند گرامی داشته است.

   ه.پ.گ با صدور اطلاعیه‌ای مشخصات چهار گریلا را که در ساعات نیمه شب ٢۵ آگوست/ ٣ شهریور سالجاری در نتیجه حملات هوایی ارتش اشغالگر ترک به شهادت رسیده بودند منتشر کرده است. یکی از گریلاهای شهید اهل خوی در استان اورمیه می‌باشد.

مشخصات گریلاهای شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: احمد خلات

   کد سازمانی: عگید چیا

   محل و سال تولد: زاخو

   نام مادر – نام پدر: ساوا- خلات

  تاریخ و محل شهادت: ٢۵ آگوست ٢٠١٩/ هفتانین


   نام و نام خانوادگی: روژدا سفر

   کد سازمانی: آمارا ویان

   محل و سال تولد: وان

   نام مادر – نام پدر: خانم- اسماعیل

  تاریخ و محل شهادت: ٢۵ آگوست ٢٠١٩/ هفتانین


   نام و نام خانوادگی: محمد کایا

   کد سازمانی: کندال سوروچ

   محل و سال تولد: رحا

   نام مادر – نام پدر: نعیمه- علی

  تاریخ و محل شهادت: ٢۵ آگوست ٢٠١٩/ هفتانین


   نام و نام خانوادگی: برهان علی‌نژاد

   کد سازمانی: زاگرس روژهلات

   محل و سال تولد: خوی

   نام مادر – نام پدر: جمیله- محمد

  تاریخ و محل شهادت: ٢۵ آگوست ٢٠١٩/ هفتانین

ه.پ.گ در گرامیداشت چهار گریلای شهید خویش می‌گوید:
"رفقای ما عگید، آمارا، کندال و زاگرس از بخش‌های مختلف کوردستان بر علیه رژیم جنگ‌طلب، انکارگر و اشغالگر جمهوری ترکیه بپا خواستند و در مقاطع جداگانه به جنبش ازادیخواهی کوردستان پیوستند. رفقای ما از اولین روزی که به جنبش آزادی ملحق شده بودند بدون وقفه به مبارزه‌ای خستگی‌ناپذیر پرداختند و در برابر حملات نژادپرستانه مقاومتی بزرگ را از خود به نمایش گذاشتند. رفقای ما که خویش را بر مبنای روحیه گریلای نوین مهیا نموده بودند هر کدام همچون گریلایی حرفه‌ای پیشرفت کردند و در مقابل حملات اشغالگرانه رژیم ترک در منطقه هفتانین مقاومتی بزرگ را نشان دادند. آنان با سپرکردن جسم خویش سرود «به فاشیست‌ها راه نخواهیم داد» قهرمانانه جنگیدند. رفقای ما عگید، آمارا، کندال و زاگرس که با خصائل خویش به الگویی برای تمام رفقا مبدل شده بودند یکبار دیگر واقعیت انقلابیگری فدایی پ.ک.ک را به به اثبات رساندند.

مراتب همدردی خود را با خانواده رفقای شهید و تمام خلق میهن‌دوست کوردستان ابراز می‌داریم و پیمان می‌بندیم میراث شهیدان را با دیهیم آزادی مزین سازیم."