وجود ۲۶ کلاس درس کانکسی و ۱۱۲ مدرسه غیر استاندارد در استان سنه

به گفته مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سنه ١١٢ مدرسه غیراستاندارد در این استان وجود دارند که نیاز به بازسازی دارند.

ماجد احمدی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سنە، در جلسه شورای آموزش و پرورش استان گفت: "در سال جاری از ۳۳۴ فضای آموزشی در مدارس سطح استان بازدید به عمل آمد که از این تعداد ۱۱۲ مدرسه غیر استاندارد بوده و نیاز به بازسازی دارد، تعداد ۱۳۴ مدرسه مجوز استفاده مشروط گرفته و ۸۸ مورد دیگر نیز با شرایط خاصی نیازمند تخریب است".

وی افزود: "همچنین در حال حاضر ۲۲ مدرسه و ۲۶ کلاس درس کانکسی در استان وجود دارد که حذف کامل این مدارس به ۸۰ میلیارد ریال اعتبار نیازمند است."