٧۴مین فرمان ایزدیان به روایت آمار

تبهکاران داعش روز ٣ آگوست ٢٠١۴ به قتلعام خلق ایزدی شنگال دست زدند، هزاران دختر و زن ایزدی را ربودند، تاکنون از سرنوشت نیمی از ربوده‌شدگان اطلاعی در دست نیست.

روز ٣ آگوست ٢٠١۴ (١٢ مرداد ١٣٩٣) مزدوران فاشیست داعش به شنگال که تحت کنترل نیروهای حزب دمکرات کوردستان (پ.د.ک) بود حمله کردند. ١٧ تا ١٨ هزار نیروی نظامی پ.د.ک بدون شلیک حتی یک گلوله این منطقه را ترک کرده و خلق ایزدی را دو دستی به جانیان داعش واگذار نمودند. اینچنین بود که صدها هزار ایزدی تنها به سبب آیین و اعتقادات خویش با قتلعام وحشیانه‌ای روبرو شدند.

جنبش زنان ایزدی (تاژه) آمار ٧۴مین فرمان (ایزدی‌ها به قتلعام‌ فرمان می‌گویند) را جمع‌آوری کرده و آنرا به خبرگزاری فرات نیوز رساندند.

بر مبنای آمار و سرشماری‌های رسمی، تعداد ایزدی‌ها در عراق قبل از فرمان ٧۴ بیش از ۵۵٠.٠٠٠ هزار نفر است که پس از قتلعام ٣ آگوست تعداد ٣۶٠.٠٠٠  شهروند ایزدی مجبور به ترک خانه و زادگاه خود شدند. بر اساس این آمار تنها در روز ٣ آگوست ١٢٩٣ ایزدی از سوی داعش قتلعام شده‌اند.

- ١٧۵٩ کودک پدرشان را از دست دادند.

- ۴٠٧ کودک مادرشان را از دست دادند.

- ٢٢٠ کودک هم مادر و هم پدرشان را از دست دادند.

- شمار کودکانی که مادر یا پدر و یا هر دو را از دست داده‌اند ٢٧۴۵ کودک است.

پس از آنکه داعش به قتلعام ایزدی‌ها دست زد قربانیان را در ٨٠ گور جمعی مدفون کرد که اغلب آنها در دشت‌های شنگال و مناطق اطراف واقع شده‌اند.

داعش در قتلعام ایزدی‌ها بیش از ۶٨ مکان دینی متعلق به ایزدی‌ها را تخریب و یا منفجر کرد.

پس از این قتلعام ١٢٠.٠٠٠ شهروند ایزدی عراق در کشورهای همسایه آواره شدند. چندین هزار ایزدی طبق توافق مخفیانه میان پ.د.ک و آلمان، پ.د.ک و کانادا به این كشورها تبعید شدند.

تعداد ایزدی‌هایی که تا اکنون در چنگ داعش باقی مانده‌اند یا از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست و در بازارها به عنوان برده فروخته شده‌اند به این شرح است:

- زن؛ ١١٩٩ نفر

- مرد؛ ٣٣٩ نفر

- کودک (دختر)؛ ١٠۴١ نفر

- کودک (پسر)؛ ١۵٧٩ نفر.