پاسخ ریاست مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان به نامه‌ی اهالی دامنه قندیل

ک.ج.ک به نامه‌ی اهالی دامنه‌ی قندیل پاسخ داده و اعلام کرد باید بر اساس خط اتحاد ملی، نمونه‌های قهرمانی را افزایش داد.

ریاست مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک) در بیانیه‌ای پاسخ نامه‌ی اهالی دامنه‌ی قندیل را داد.

در این بیانیه آمده است:

"شما در نامه‌ی خود اعلام کرده بودید که مستقر نمودن نیروی نظامی در زینی ورتی سبب ایجاد تنش و برخورد میان نیروهای سیاسی کوردستان می‌شود. ما به وظیفه‌ی خود در مقابل خلق کوردستان عمل می‌کنیم و به نامه‌ی شما پاسخ می‌دهیم. در اولین سالگرد شهادت رفیق غریب هلمت که یکی از فرزندان فداکار باشور بود و برای همگان شناخته شده بود، به نامه‌ی شما پاسخ می‌دهیم. به این مناسبت با ادای احترام به رفیق هلمت یاد همه‌ی شهدای آزادی خلق کوردستان را گرامی می‌داریم و یک بار دیگر اعلام می‌کنیم که امید و آرزوی آنها برای اتحاد دمکراتیک خلق کورد را محقق میکنیم و کوردستانی آزاد بنیاد می‌نهیم.

خلق باشور دهها سال است که در حال مقاومت است

خلق دانای ما، خاک باشور و به ویژه منطقه‌ی قندیل در تاریخ مبارزات خلق کورد، دارای نقشی برجسته هستند. این خاک سالهاست شاهد ایستادگی خلق کورد است. این خاک با وقار و با ابهت کوردستان از همه‌ی جنبش‌های کوردی استقبال کرده است. خلق باشور نیز ده‌ها سال است در مقابل اشغالگران در حال مقاومت هستند. در این مقاومت نیز قربانیان بسیاری داده‌اند. یکی از این قلعه‌های مستحکم نیز همیشه قندیل و اهالی دامنه‌ی قندیلمان هستند. به همین دلیل قندیل ده‌ها سال است هدف حملات دشمنان خلق کورد قرار گرفته است. پیشتر رژیم بعث و در مدت ۲۵ سال گذشته نیز دولت اشغالگر ترکیه به خاک قندیل و اهالی آن حمله کرده‌اند. دولت فاشیست ترکیه دشمن خلق کورد در هر چهار بخش کوردستان است و همین ثابت می‌کند که آنها بیشتر از دولت بعث کوردها را قتل‌عام می‌کنند. دولت ترکیه هرگز وجود کوردها را نمی‌پذیرد. همانطور که شما هم شاهد هستید این دولت حتی به جنازه و قبرستان‌های کوردها هم حمله می‌کند. ما در مقابل چنین دشمنی مبارزه می‌کنیم. زمانی که هر چهار بخش کوردستان علیه یک دولت اشغالگر می‌جنگد، آنچه برای ما قابل قبول نیست ایجاد تنش میان نیروهای سیاسی کورد است. به همین دلیل ما می‌گوییم نباید میان کوردها تنش و دشمنی وجود داشته باشد، بلکه باید اتحاد و دوستی باشد. شما از نزدیک شاهد هستید که بزرگترین درخواست ما این است و برای این هدف هم تلاش می‌کنیم. به همین دلیل از این حرف شما پشتیبانی می‌کنیم که می‌گویید، "دشمنان خلق کورد می‌خواهند میان کوردها جنگ و درگیری ایجاد کنند"، و ما می‌دانیم که ایجاد تنش میان احزاب کوردی، خدمت به دشمنان کوردهاست و اینگونه به تنش‌های زینی ورتی نگاه می‌کنیم.

درخواستمان از همه‌ی احزاب این است که در زیر چتر کنگره‌ی ملی جمع شوند

خلق آگاه ما؛

ما از ابتدا اعلام کرده‌ایم که در چنین مرحله‌ی خطرناکی، استقرار نیروهای نظامی در زینی ورتی بسیار خطرناک است. دولت اشغالگر ترکیه در هفتانین و تبهکاران داعش نیز در باشور به حملاتشان ادامه می‌دهد و باید خلقمان بدانند که استقرار نیروی نظامی در زینی ورتی خدمت به چه کسی و چه چیزی است. نخستین وظیفه‌ی احزاب کورد این است که علیه اشغالگران که در کرکوک می‌خواهند اهالی اصیل آنرا از خاک خود بیرون کنند و زمینهایشان را بسوزانند، بجنگند. ما می‌دانیم که خلقمان این را از احزاب و نیروهای کورد می‌خواهند.

ما اذعان داریم که اینگونه می‌توانیم به امیدها و آرزوهای خلقمان پاسخ دهیم. به همین دلیل همانگونه که شما هم در نامه‌ی خود اعلام کرده بودید، ما نیز می‌گوییم، باید همه‌ی نیروها به محل قبلی خود بازگردند. نباید هیچ کوردی، حزبی یا سازمانی به ابزار و همکار برای جدا کردن سایر بخش‌های دیگر کوردستان تبدیل شود. شما اعلام کرده بودید، اگر نیروها در زینی ورتی به محل پیشین خود بازنگردند، آنگاه مردم با روشهای مختلف تلاش می‌کنند و فشارهای اجتماعی ایجاد خواهند کرد. ما به فکر و نظر شما احترام می‌گذاریم. می‌خواهیم بگوییم که این حق اساسی شماست. به همین دلیل می‌گوییم، خواست خلقمان برای اتحاد میان سازمان‌ها و احزاب سیاسی کورد، برای ما مانند یک دستور است. چون شما می‌دانید که در زمان حمله‌ی داعش به درخواست خلقمان از باشور و احزاب سیاسی، از کرکوک گرفته تا شنگال، دوشادوش نیروهای پیشمرگ از خاک باشور دفاع کردیم. در این مبارزات ده‌ها گریلا و پیشمرگ شهید شدتد. اکنون نیز ما از خاک باشور در هفتانین در مقابل حملات اشغالگرانه‌ی ترکیه حفاظت می‌کنیم.

این آشکارترین واکنش و موضع گیری ما برای موضوع اتحاد ملی است. ما تا پایان با احترام به خواسته‌های خلقمان برای پایان یافتن تنش‌های زینی ورتی توجه می‌کنیم. ما بر اساس خواست خلقمان اقدام می‌کنیم. درخواست و انتظارات شما به عنوان اهالی دامنه‌ی قندیل در مورد تنش‌های زینی ورتی، هم زمان درخواست ما نیز است. ما امیدواریم که این تنش‌ها به سمت دیگری نرود. برای آنکه راه خطرناکی را در پیش نگیرد، موضع‌گیری دمکراتیک خلقمان، سرنوشت‌ساز خواهد بود. واکنش شما به عنوان اهالی دامنه‌ی قندیل که از ابتدا نشان دادید، مایه‌ی افتخار است. ما معتقدیم که موضع‌گیری شما نقشه و بازی‌های دشمن را خنثی می‌کند. علی‌رغم آنکه در زینی ورتی سه گریلا شهید شدند، اما واکنشی متفاوت نشان دادیم. در اینجا یک بار دیگر می‌خواهیم خاطرنشان کنیم که تاثیر موضع‌گیری خلقمان در مورد مسئله‌ی زینی ورتی سرنوشت‌ساز است. نه تنها مسئله‌ی زینی ورتی بلکه برای حل همه‌ی مسائل قدم اول کنگره‌ی ملی است. به دلیل نامه‌ی شما ما یک بار دیگر در مقابل خلقمان از همه‌ی نیروها می‌خواهیم که در زیر چتر کنگره‌ی ملی جمع شوند.

فراخوان برای گسترش مقاومت

خلق گرامی دامنه کوهستان قندیل؛

لازم می‌دانیم که در اولین سالروز شهادت رفیق هلمت به نامه شما پاسخ دهیم. باید این را به عنوان بیان تعهد به یاد و خاطره شهیدان و خقلمان دانست. رفیق هلمت از کسانی بود که بر خواست بنیان گذاشتن اتحاد ملی خلق کورد پافشاری کرد و برای دستیابی به این هدف تلاش فراوانی نمود. ما جنبشی هستیم که برای تحقق آرمان‌هایی مبارزه می‌کنیم که برای دستیابی به آنان ده‌ها هزار فرزند خلق کورد جانشان را در این راه فدا کرده‌اند. ما همیشه در مقابل مواضعی ایستادگی کرده‌ایم که به این مهم خدمت نمی‌کنند و بر این موضع خویش اصرار می‌ورزیم. فراخوان ما به خلقمان در دامنه قندیل که هیچ خانواده فاقد شهید در آن وجود ندارد این است که علیه حملات دشمنان و زورگویان استقامت و مبارزه خود را بر مبنای مشی شهیدان گسترش دهند. به این مناسبت از شما می‌خواهیم که بیش از هر زمان دیگری به صیانت از آرمان‌های شهیدان برخیزید و آنان را زنده نگه دارید. همچنین از شما می‌خواهیم که در مقابل هر اقدام دشمن، بر علیه فتنه‌ی خصم به منظور کشتن کورد از سوی کورد آگاه باشید و بر مبنای وحدت ملی موضعگیری نموده و دلیر باشید. بازی‌های دشمن برای ایجاد جنگ داخلی میان کوردها اینچنین خنثی خواهند شد. بر این مبنا و با چنین روحیه‌ای به شما گرامیان و عزیزان درود می‌فرستیم و آرزوی موفقیت در زندگی و  در مبارزه شما را خواستاریم. همچنین از شما می‌خواهیم که در برهه شیوع کروناویروس در مقابل مصائب بیش از همیشه به کمک همدیگر بشتابید و از یکدیگر حمایت کنید."