پایان اعتصاب غذای مصطفی سبزی با قول مساعد مسئولین؛ تداوم اعتصاب غذای دو زندانی دیگر

مصطفی سبزی زندانی سیاسی کرد محبوس در زندان اورمیه با درخواست خانواده‌اش و همچنین قول مساعد مسئولین به اعتصاب غذای خود پایان داد.

   روز شنبه دوم شهریور مصطفی سبزی زندانی سیاسی کرد به درخواست خانواده و همچنین قول مساعد مسئولین زندان و رئیس زندان اورمیه به اعتصاب غذای خود پایان داد.

   وی از اول مرداد در اعتراض به عدم موافقت مسئولین زندان با انتقال وی به زندان محل سکونتش ماکو دست به اعتصاب غذا زده بود.

   با گذشت یک ماه از اعتصاب غذای مصطفی سبزی، حال وی بسیار وخیم بوده و به دلیل بیهوشی در بهداری زندان اورمیه بستری شده بود.

   مصطفی سبزی در خرداد ۹۳ بازداشت و با اتهام "عضویت در حزب حیات آزاد کردستان پژاک" به ۱۵ سال زندان محکوم شده بود.

   دو زندانی دیگر محبوس در زندان اورمیه همچنان به اعتصاب غذای خود ادامه می‌دهند.

   مصطفی تورگوت شهروند تبعه‌ی ترکیه از ۳۱ تیر در اعتراض به عدم موافقت با درخواست آزادی مشروط دست به اعتصاب غذا زده است. هچنین کامران درویشی نیز از ۲۲ مرداد در اعتراض به عدم موافقت با آزادی مشروط وی در اعتصاب غذا به سر می‌برد.