پلتفرم اتحاد زنان کورد: اگر دوستدار انسانیت هستید مواظب خودتان باشید

پلتفرم اتحاد زنان کورد به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا بیانیه‌ای را در رسانه‌های جمعی منتشر کرده و از خلق کوردستان درخواست نمود که مواظب خود بوده و در خانه هایشان بمانند.

پلتفرم اتحاد زنان کورد به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا با انتشار بیانیه‌ای از تمامی آحاد خلق کوردستان درخواست نمود که تمامی شیوه‌های مراقبت و محافظت از خود را در پیش گرفته و در خانه‌هایشان بمانند.

این پلتفرم درخواست نموده است که به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا در سطح جهانی، وضعیت اضطراری بوده و به همین دلیل از خلق کوردستان می‌خواهند که در خانه‌هایشان باقی بمانند.

در این بیانیه آمده است که اگر خود، خانواده و جامعه بشری را دوست دارید مراقب خودتان باشید، در خانه‌هایتان بمانید. خانواده و همسایه‌ها می‌توانند به کمک یکدگر شتافته و به یکدیگر روحیه ببخشند. ما امیدواریم که این روزهای ناگوار جای خود را به سلامتی داده و بیش از پیش دوستدار یکدیگر باشیم.