پژاک: حادثه‌ی سقز زخم شیناوا را تازه کرد

مجلس حزب حیات آزاد کوردستان در پیامی کتبی با بازماندگان حادثه‌ی سقز اظهار همدردی کرده و برای مصدومین این حادثه طلب شفای عاجل نموده است.

پیام پژاک به این شرح است:

"حادثه‌ی سقز زخم شیناوا را تازه کرد

یک بار دیگر به دلیل نبودن وسایل ایمنی و عدم پیشگیری و نبود مکان مناسب در مکانهای عمومی و خدماتی توسط مسئولین رژیم اشغالگر اسلامی ایران، شاهد حادثه‌ی دلخراش دیگری این بار در سقز بودیم. بدون شک این حادثه یک سند دیگر است در مورد دستگاه ضد اجتماعی حکومت حاکم بر ایران است.

دوباره شدن چنین حوادثی در حالیست که هنوز خسارت قربانیان حوادث مشابه مانند مدرسه‌ی شیناوا، پروژه‌های مسکن مهر و غیره جبران نشده است و خدمتگزاریهای لازم در اختیار آنها قرار نگرفته است.

این در حالیست که رژیم اشغالگر ایران در قبال گسترش قدرت و ایدئولوژی و فکر خود سالیانه میلیونها دلار در کشورهای دیگر مانند عراق، لبنان، فلسطین و سوریه صرف می‌کند. بدون شک خلق‌های روژهلات کوردستان و ایران به خوبی این سیاست رژیم را درک کرده‌اند و همانگونه که در اعتراضات آبان ماه امسال دیدیم، با هر شیوه‌ای و در هر زمینه ای با حاکمان روبه رو می‌شوند و به این قناعت رسیده‌اند که ایران توسط این ذهنیت و حکومت اشغال شده است.

در پایان به خانواده و بستگان قربانیان و همچنین خلق کورد تسلیت می‌گوییم و امیدواریم مجروحین هر چه زودتر مداوا شوند.

مجلس حزب حیات آزاد کوردستان-پژاک"