پژاک غصب شهرداری‌های کردستان را به شدت محکوم کرد

ریاست مشترک پژاک غصب شهرداری‌ کلانشهرهای آمد، وان و مردین را به شدت محکوم نمود و به مبارزه خلق علیه رژیم غاصب ترک درود فرستاد

   حزب حیات آزاد کردستان اشغال سه شهرداری کلانشهرهای آمد، وان و مردین از سوی رژیم ترکیه را با صدور بیانیه‌ای محکوم کرد، پژاک می‌گوید:"این کار به معنی تصاحب اراده خلق می‌باشد و عملی ناروا و گامی در راستای اشغالگری سیاسی است."

   پژاک در ادامه می‌گوید:"بامداد ١٩ آگوست/ ٢٨ مرداد دولت اشغالگر ترک به خانه‌های شهروندان در شهرهای شمال کردستان و برخی از شهرهای ترکیه هجوم برد و بیش از ۵٠٠ نفر را دستگیر کرد. همچنین استاندار رژیم استعمارگر شهرداری‌های آمد، وان و مردین را غصب کرد، این کار به معنی تصاحب اراده خلق می‌باشد و عملی ناروا و گامی در راستای اشغالگری سیاسی است."

   دولت ترک با سرکردگی اردوغان و دولت باخچلی همکارش در پی تحقق خیالات منحط خویش برآمده‌اند بدون وقفه به غارت، تجاوز، قتل و ویرانی کردستان ادامه می‌دهند. با غصب سه شهرداری کلانشهرهای آمد، وان و مردین خواهان شکستن اراده خلق کرد و تسلیم گرفتن خلق هستند. خلق کرد با مقاومت بی‌وقفه آنچنان که مدعیان پیش از اردوغان را به زباله انداخته‌اند، یقینا اردوغان را به هم به زباله‌دان تاریخ خواهند انداخت.

   ما همچون پژاک حملات اشغالگرانه رژیم ترک را به شدت محکوم می‌کنیم و در هر عرصه‌ای کنار خلقمان در شمال کردستان می‌باشیم. همچنین نیک می‌دانیم که این حمله نه اولین حمله بوده و نه آخرین هجوم خواهد بود، ولی برای شکست حملات دشمن و آزاد نمودن خلقمان ضرورت اتحاد و همبستگی ملی را در جنگ آزادی ملی از نان و آب واجب‌تر می‌دانیم. زیرا دولت غاصب ترک وجود خویش را بر مبنای نابودی خلق کرد بنیان گذاشته و به هر دستاورد خلق کرد حمله‌ور می‌شود، این حمله‌ای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اکولوژیک، روانی و نظامی است. اگر در مقابل حملاتی که در منطقه [علیه خلق کرد] صورت می‌گیرند ایستاری ملی نداشته باشیم، نمی‌توانیم به پیروزی دست یابیم. از این رو تمام نهادها، سازمان‌های کردستانی و افراد باوجدان و روشنفکران را فرامی‌خوانیم به وظایف خویش برای اتحاد ملی عمل کنیم. ما می‌توانیم با مقاومت ملی حملات دشمن را نقش بر آب کنیم.

   یکبار دیگر غصب شهرداریهای آمد، وان و مردین را به شدت محکوم نموده و به مبارزه خلقمان درود می‌فرستیم."