پیام تبریک فرماندهی قرارگاه مرکزی به مناسبت ١۶مین سالروز آغاز کارزار ١ ژوئن

فرماندهی ن.پ.گ به مناسبت ١۶ سالروز کارزار ١ ژوئن (٢٠٠۴) بیانیه‌ای منتشر کرد. در بیانیه آمده است که نیروهای گریلا با آگاهی کامل در رابطه با اهداف کارزار وارد مرحله‌ی تازه‌ای می‌شود.

 فرماندهی قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق کوردستان (ن.پ.گ) با انتشار بیانیه‌ای ١۶مین سالروز کارزار ١ ژوئن را تبریک گفت و می‌افزاید:"نیروهای ه.پ.گ به گریلاهای مدرنیته دمکراتیک مبدل می‌شوند. گریلاهای جنبش ازادی‌خواهی کوردستان شیوه‌ی گریلای حرفه‌ای قرن ٢١ را به تمامی جهانیان نشان می‌دهند."

بیانیه قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق به شرح زیر است:

"کارزار ١ ژوئن همچون گامی تاریخی در برابر استعمارگران قاتلی که به تلاش‌های رهبر آپو پاسخ مناسبی نداده بودند آغاز شد. ما سالروز ١ ژوئن را به رهبر آپو. به خلقمان، به دمکراسی‌خواهان و تمامی رفقا تبریک می‌گوییم. یاد و خاطره پیشاهنگان این مرحله تاریخی اردال، عادل، نودا، رشید، روژین و تا آزاد، برچم، بدران، بوتان، بارزان، چتین، آرمانج، کمال، ولات و تا دلال، آتاکان، دوغان، ودات، باگر، جمشید، تِکوشر، علی، شفین، چیچک، زین، و تا زکی شنگالی، هلمت، سینان، جمیل و دمهات و تمامی شهدای این مرحله را با ادای احترام گرامی می‌داریم و پیمان خود را مبنی بر تداوم مبارزه در این راه شرافتمندانه تا آزادی کوردستان و آزادی رهبری تجدید می‌کنیم.

کارزار ١ ژوئن در سال ٢٠٠۴ پاسخی نیرومند به سیاست‌های تصفیه و امحا و نقشه‌ی نابودی بود که با توطئه بین‌المللی [٩ اکتبر ١٩٩٨] آغاز گردید. در اثنای این مبارزه دستاوردهای بزرگی کسب شدند و راه رهایی دمکراتیک روشن شد. مرحله ١ ژوئن با جنگ گریلا و قیام‌های خلق میهن‌دوستمان، راه حل دمکراتیک و چاره‌یابی مسئله کوردها را پیش کشید. اگر امروز از نزدیک شدن روزهای آزادی خلق کورد سخن می‌گوییم، باید اذعان نمود که این هدف با مواضع پرمعنی و تاریخی رهبر آپو علیه سیستم شکنجه امرالی و بر مبنای کارزار ١ ژوئن، با مقاومت حماسی شهیدان قهرمان ما و فداکاری خلقمان میسر شد.

مبارزه آزادیخواهی خلق کوردستان در ١۶مین سالگرد کارزار ١ ژوئن در ادامه همان کارزار ادامه دارد. مبارزه ما علیه جنگ نابودگرانه رژیم استعمارگر آ.ک.پ و م.ه.پ بر اساس جنگ خلق انقلابی وارد مرحله‌ی تازه می‌شود. گریلاهای کوردستان ابزارهای استخباراتی و تکنیکی موجود در اختیار دشمن استعمارگر را با خلاقیت نیروی انسانی خنثی می‌کنند. گریلایی که خود را بر مبنای فلسفه آپویی آموزش داده است در مقابل ابزارهای اسختباراتی و تکنیکی دشمن از فرصت‌های موجود به شیوه‌ای مطلوب استفاده کرد. با این دستورالعمل پروژه بازتأسیس را که در دو سال اخیر به اجرا گذاشته‌ایم در سطحی بلند به انجام رسیده است. در سایه‌ی تجارب و رنج‌های گریلاهای جنبش آزادیخواهی کوردستان، خویش را بر مبنای خط مشی شهیدان قهرمان و رهبر آپو نیرومند نموده و یکبار دیگر اثبات خواهند کرد که شکست‌ناپذیر هستند.

تمامی نیروهای ه.پ.گ با آغاز ١٧مین سال کارزار ١ ژوئن به گریلاهای مدرنیته دمکراتیک ارتقا می‌یابند. ه.پ.گ تکنولوژی دشمن، تکنولوژی بشری و عقل را گردهم آورده و با خلاقیتی بزرگ جنگ گریلایی را وارد مرحله‌ی تازه خواهند کرد. گریلاهای جنبش آزادیخواهی کوردستان در سده ٢١ شیوه گریلای حرفه‌ای را به جهانیان نشان خواهند داد.

وضعیت پاندمی کرونا که خود نتیجه مدرنیته سرمایه‌داری است یکبار دیگر نشان داد که پارادایم رهبر آپو تنها راه رهایی است. شانس پیروزی مدرنیته دمکراتیک خلق‌ها در مقابل مدرنیته سرمایه‌داری امروز بیش از هر زمان دیگری است. بر این مبنا با آگاهی به این امر که گریلای مدرنیته دمکراتیک نقشی بزرگ را به انجام رسانند با فداکاری بزرگ به وظایف خود بر بنیان فلسفه رهبر آپو عمل می‌کنند.

در این چارچوب گریلاهای جنبش آزادیخواهی کوردستان با نقش‌آفرینی بزرگ به استقبال ١۶مین سالگرد کارزار ١ ژوئن خواهند رفت و مصمم است تا سال ١٧ کارزار ١ ژوئن را به سال پیروزی مبدل کند. رژیم آ.ک.پ و م.ه.پ که در برابر تلاش و مقاومت خلق‌ها ناتوان شده‌ است، تمامی امید خود را به تکنولوژی و ابزارهای جنگ روانی بسته است، به همین مقطع جریان خودفروشان (نوکران کورد) را وارد میدان کرده است. در این برهه‌ی مهم تاریخ مبارزه ما، گریلاهای جنبش آزادیخواهی کوردستان با روحیه‌ آپویی‌گریی فدایی، با تجارب فراوان و آزمون‌های ایدئولوژیک خود را بر مبنای خط مشی شهیدان قهرمانان بنیاد می‌گذارند و با اراده‌ای نستوه به مسئولیت‌های این مرحله عمل می‌کنند.

ما یکبار دیگر کارزار ١ ژوئن را به تمامی خلقمان، دوستانمان و تمامی رفقا تبریک می‌گوییم و در سال ١٧ کارزار ١ ژوئن برای تمامی مبارزان راه آزادی کوردستان و آزادی رهبری آرزوی پیروزی داریم."