پیام تبریک قرارگاه مرکزی به فرماندهی ایالت بوتان

فرماندهی قرارگاه مرکزی در پیامی به فرماندهی ایالت بوتان عملیات روز ١۴ ژوئیه گریلاهای این ایالت علیه یگان ویژه ارتش اشغالگر ترکیه را تبریک گفته است.

پیام فرماندهی قرارگان مرکزی نیروهای مدافع خلق کوردستان (ن.پ.گ) به فرماندهی ایالت بوتان به این شرح است:

"شامگاه ١۴ ژوئیه عملیاتی که یگان ویژه نیروهای دشمن را آماج هدف قرار داده و ضربات سهمگینی را بر خصم وارد کرده است، عملیاتی پیروزمندانه و یک نمونه موفق تاکتیکی می‌باشد. تحت کنترل قرار دادن تحرکات دشمن به شیوه‌ای مداوم و وارد کردن ضرباتی سهمگین بر آنان در عرصه‌ای که او با در دست داشتن جنگ‌افزارهای تکنولوژیک به خود می‌بالد، شیوه عملیاتی شما ضربات مهلکی را بر دشمن وارد کرده و شیوه‌ای مبتنی بر مرحله نوین مبارزه گریلایی است.

با قطعی شدن مرگ حداقل ۵ عضو یگان ویژه دشمن و انهدام یک موضع دشمن که دست‌کم ١٠ عضو یگان ویژه در آن مستقر بوده‌اند و انهدام برج مخابراتی دشمن، عملیاتی موفقیت‌آمیز و قابل توجه از سوی گریلاهای مدرنیته دمکراتیک است.

این عملیات به پاسخی برای حملات اشغالگرانه دولت فاشیست ترکیه به کوردستان مبدل شد که سیاست‌های جنگ ویژه اشغالگران را خنثی کرده و شکست را بر دشمن تحمیل کرده است.

در این چارچوب به تمامی فرماندهی و مبارزانی که در این عملیات جای گرفته‌اند تبریک گفته و امیدواریم که عملکرد مذکور همچنان ادامه یابد، برایتان آرزوی موفقیت داریم."