پیام تبریک نوروز فرماندهی یگان‌های مدافع روژهلات

فرماندهی ی.ر.ک در بیانیه‌ای نوروز را به رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، عموم کوردستانی‌های میهن‌دوست، گریلاهای جنبش آزادیخواهی و خلق‌های ساکن در ایران شادباش گفته است

به مناسبت عید نوروز فرماندهی یگان‌های مدافع روژهلات کوردستان (ی.ر.ک) بیانیه‌ای منتشر کرد.

در بیانیه ی.ر.ک آمده است:"نوروز ٢٧٢٠ را قبل از همه به رهبر آپو، خلق میهن‌دوستمان، گریلاهای جنبش آزادیخواهی کوردستان و خلق‌های ساکن در ایران شادباش می‌گوییم. همچنان که واقفید ما به عنوان جنبش آزادی و خلق کورد مرحله‌ای تاریخی را پشت‌ سر می‌گذاریم، در این مقطع که سراسر مقاومت و پیروزی است هزینه‌های گزافی را متحمل شده‌ایم. هزاران دختر و پسر کورد، برای حیاتی آزاد به صفوف مبارزه پیوستند و با قهرمانی جنگیده و به شهادت رسیدند. در برابر شهیدان جاوید سر تعظیم فرود می‌آوریم و پیمان می‌بندیم که مبارزه را ارتقا بخشیم. ما در ماه مارس، ماه نوروز قرار داریم، این ماه برای کوردها و جنبشمان به معنی احیای زندگی است. مبارزه خلق کورد که در ماه مارس به اوج رسیده است به سرچشمه امید خلق‌های جهان مبدل شده است. امروز خلق کورد در پاسداشت میراث آتش نوروزِ کاوه‌ی معاصر آنرا با دستان زکیه، رخشان و بریوان-ها به اوج رسانده است.

ما به عنوان یگان‌های مدافع روژهلات کوردستان در روز نوروز نوروز خلقمان در روژهلات کوردستان و ایران را تبریک می‌گوییم. ما با همدیگر سال ٢٧٢٠ را به سال آزادی رهبر آپو و پیروزی بدل می‌کنیم. امروز در هر چهاربخش کوردستان دشمنان اشغالگر به انحای گوناگون در تلاش نابودی خلقمان هستند و هر نوع یورش و نقشه‌ی نابودگرانه‌ای را مشروع جلوه می‌دهند. این قتلعام در مقابل چشمان بشریت انجام می‌شود و درصددند تا به تمامی ارزش‌های خلق کورد و خلق‌های منطقه پایان دهند. زیرا بویژه خلق کورد و خلق‌های خاورمیانه همیشه در برابر حملات ایستادگی نموده و مقاومت کرده‌اند و تحت هیچ شرایطی سر تسلیم فرود نیاورده است. امروز در نمود سیستم سرمایه‌داری، در نمود ضحاکان مدرن خواهان پایان دادن به این مقاومت هستند. سال گذشته خلقمان در روژهلات کوردستان به هیچ عنوان در مقابل رژیم اشغالگر و نابودگر ایران تسلیم نشد و ایستار و موضع خود را با سرهلدان به نمایش گذاشت. اما برای دستیابی خلقمان به آزادی و پایان دادن همیشگی به این سیستم اشغالگر نیازمند مبارزه‌ای گسترده‌تر و سازماندهی ‌شده است. همچنانکه در زندان‌ها پیشاهنگان آزادی در مقابل ضحاک‌ها ایستادگی نمودند، در کوبانی، روژاوا مبارزان آزادی دشمن بشریت را از میان برداشتند امروز نیز با پیشاهنگی گریلاهای آزادیخواه روژهلات کوردستان در برابر رژیم اشغالگر ایران که خواهان سلب هویت، فرهنگ و رهبریت از جامعه ماست مبارزه خویش را ارتقا داده و از ارزش‌های خلقمان صیانت به عمل آوریم. از اینرو به مناسبت عید رستاخیز نوروز زنان و جوانان کورد را فرامی‌خوانیم به صفوف نیروهای آزادیخواه کوردستان ملحق شوند و سال تازه را با آزادی رهبر آپو و کوردستان مزین نمایند."