پیام جمعی ۴٧ جوان ملحق شده به صفوف پ.ک.ک؛ مبارزه ما برای دست‌یابی به زندگی آزاد است - تکمیلی

   ۴٧ جوان از شهرهای گوناگون کوردستان و ترکیه به صفوف گریلاهای آزادی پیوستند. جوانان در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که برای رویارویی با سیاست‌های رژیم قاتل، سفاک و فاشیست حاکم بر ترکیه به صفوف انقلاب پیوسته‌اند و برای تحقق زندگی آزاد مقاومت خواهند کرد.

   در شرایطی که شهرداری‌های سه کلانشهر کوردستان از سوی رژیم فاشیست ترکیه غصب شده‌اند سازمان استخباراتی ملی ترک و وزیر کشور در فتنه‌ای تازه علیه کوردها با گول‌زدن چند خانواده معدود آنان را در مقابل دفتر ه.د.پ شهر آمَد گرد هم آوردند.

   ۴٧ جوان کوردستان که در روزهای گذشته دسته ‌‌جمعی به صفوف گریلاهای پ.ک.ک ملحق شده‌اند در واکنش به دسیسه‌های رژیم سفاک ترک و همچنین در پاسخ به رفتار غیرقابل فهم خانواده‌های فریب خورده بیانیه‌ی مشترکی را قرائت کردند و نقطه‌ی پایان بر خواسته‌های دیکته‌ شده میت بر خانواده‌های مقابل دفتر ه.د.پ گذاشتند. جوانان انقلابی کوردستان و ترکیه در بهدینان با در دست گرفتن پرچمهای کنفدرالیسم جوامع کوردستان، حزب کارگران کوردستان و نیروهای مدافع خلق کوردستان بیانیه‌ای را قرائت کردند و شعارهای "زنده باد رهبر آپو"، "بدون رهبری زندگی میسر نیست" و "مرگ بر فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ" سردادند.

   جوانان کورد در این رابطه اعلام کردند که سیستم و ذهنیت فاشیستی و مبتنی کشتار حاکمیت فاشیستی آ.ک.پ/ م.ه.پ را در هم شکسته و به جای آن سیستم دمکراتیک خلق‌ها را برپای دارند. نیز در این بیانیه امده است که آنچه را باید در آخرین لحظه بگوییم، در آغاز می‌گوییم، ما قدم خود را علیه سیستم و ذهنیت دروغین، مکار، متقلب، تجاوزکار، شکنجه‌گر، قاتل و نسل‌کش برداشته‌ایم، که در میان عثمانیان این بازیها هیچگاه پایانی نیافته و این اقدام خود را به عنوان کارزار مقاومت بزرگ برای حیات حقیقی و آزاد تعریف کرده و می‌خواهیم همه بر این نکته واقف باشند.

   علیه کسانی که مقاومت شیخ سعید، سید رضا، درسیم، زیلان، کوچگیری و آگری را با نسل‌کشی و قتل‌عام‌های گسترده سرکوب کردند، علیه کسانی که با نقض حقوق و قوانین رهبر خلق کورد، آقای عبدالله اوجالان را در مرکز شکنجه امرالی به حصر کشانده‌اند، خشم خویش را علیه کسانی که در نوروز، در کوچه‌ها، در راهپیماییها بدون بهانه، کودکان، جوانان، کهنسالان را بر روی زمین کشیدند اعلام می‌داریم، کسانی که فرزندانمان را برای نان آوری به خانواده می‌خواهند، برای تامین هزینه‌های مدرسه فرزندانشان به تجارت می‌گمارند و کشته می‌شوند، فرزندان خود را برای خوشی در ویلاها، در کاخها، در کشتیها به کار می‌گذارند، میلیاردها دلار را در قوطی کفشها جاسازی می‌کنند و برای حیاتی بی‌‌معنی ادعاهایی "پوچ" طرح می‌کنند و در مراکز  نهادهای وابسته به آ.ک.پ تعدی، تجاوز و تمامی اقدامات ممکن را نسبت به فرزندان مشروعیت می‌بخشند.

از یک سوی خانواده‌ها را مورد استفاده قرار می‌دهند، از سوی دیگر جوانان را بمباران می‌کنند
   در این بیانیه آمده است: تجاوزکاران و قاتلانی که دادگاههای آنان قوت قلب می‌گیرند و آشکارا زنان را به قتل می‌رسانند و به هیچ شیوه‌ای نیز به سزای اعمال خود نمی‌رسند و مانند ماشین جرم و جنایت عمل می‌کنند. اکنون مشخص شده است که علیه سیستم و حاکمیت دروغین، مکار، متقلب، تجاوزکار، قاتل و فاشیست آ.ک.پ/ م.ه.پ در خشم می‌باشند. زیرا این حاکمیت در وهله نخست نمایندگان خلق کورد، نمایندگان نهادهای دمکراتیک و هر شخصی که علیه ذهنیت قاتل آنان مقاومت می‌کند را دستگیر می‌نماید، تاریخ، طبیعت، حیوانات و تمامی موجودات کوردستان را با هوایپماهای جنگی خود، که از سوی دولتهای امپریالیستی و به هزینه خلق‌ها تهیه کرده‌اند، به اتش می‌کشند، می‌کُشند، تخریب می‌کنند و از طریق رسانه‌های خود واقعیات را جعل می‌کنند. ما علیه چنین حاکمیتی بسیار خشمگین هستیم.

   ما علیه سیستم شما خشمگین هستیم، زیرا به جای شهرداریهایی که انتخاب شده‌اند، شما گماشتگان و والیهای اشغالگر خود را منصوب کرده‌اید. برای بازگرداندن جوانان با شرف آنها را متهم می‌کنید و از سوی دیگر خانواده‌های آنها را مورد سوء استفاده قرار می‌دهید. از سوی دیگر نیز با تانک و توپ و هواپیماهای جنگی، برای کشتن همان جوانان با تخریب روستاها، دشت و کوه را بمباران می‌کنید و در رسانه‌های خود به دروغ متوسل می‌شوید، جوی مملو از دروغ را ایجاد می‌کنید. ما از این وضعیتی که شما ایجاد کرده‌اید بسیار خشمگین هستیم.

راه مقاومت و مبارزه را برگزیدیم
   در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که برخی از روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان، دانشگاهیان و ملاهایی که به ابزار این عملیات فریب تبدیل شده‌اند، زمانیکه در روبوسکی ٣۴ نفر با حمله هواپیماهای جنگی قطعه قطعه شدند، صدایی از هیچ یک از این افراد برنیامد؛ زمانیکه در شرنخ، جزیر، سلوپی، نصیبین، سور، فارقین و لیجه جوانان، کودکان، زنان، کهنسالان در زیر زمینها کشته شدند، زمانیکه جنازه فرزندان با گلوله‌های ماشه‌چکانهای جنگ ویژه کشته شدند، زمانیکه برای جلوگیری از فساد بدنهای فرزندانشان، مادران انها را در یخچال نگهداری می‌کرند، شماها بدون اتلاف وقت وارد سناریوی میت شدید که تحت فرمان حاکمیت فاشیست آک.پ/ م.ه.پ زمینه چینی و اماده شده بود. ما از این ذهنیت و بی‌اخلاقی شما خشمگین هستیم.

   ما مشاهده می‌کنیم که اخیرا علیه خانواده‌های جوانانی که به صفوف گریلاهای آزادی کوردستان پیوسته‌اند، بازی جدیدی را آغاز کرده‌اید. هیچ خانواده‌ای را سراغ نداریم که به انها مراجعه نکرده باشید، یا با خشونت با آنها رفنار نشده باشد. اما به رغم انکه بسیاری از خانواده‌ها اعتراض خود را نسبت به این مسئله نشان داده‌اند، متاسفانه برخی از خانواده‌ها در این دام افتاده و در مقابل دفتر حزب دمکراتیک خلق‌ها تحت عنوان فرزندانمان را به ما پس بدهید، به ابزار این بازی تبدیل شده‌اند. از تمامی این خانواده ها میخواهیم که بنابه دلایلی که ذکر آنها امده علیه سیستم دروغین، مکار، قاتل و مبتنی بر کشتار و ظلم، ما در کوههای آزاد راه مقاومت و مبارزه را انتخاب می‌کنیم.

   این انتخاب برای ما شرف است. نباید این خانواده‌ها با تبلیغات پلید و گروههای جنگ ویژه سلیمان دروغگو [چاووش‌اوغلو] که انتخابات خلق کورد را روزانه با این گفته که ملت کورد را نابود می‌پندارند، فریب بخورند. باید جوانانی که به این خلق حرمت و شکوه می‌بخشند، موجودیت این خلق را تضمین می‌کنند، این مبارزه را درک کنند. زیرا حیات آزاد و واقعی در این کوههاست.

پس از قرائت بیانیه جوانان مبارز نام خود را برای اطلاع افکار عمومی اعلام کردند؛

۱) ا‌لف آلپشن

۲) نورجان چلیك

۳) پنار گزگور

۴) اَ‌زگی چنار

۵) گولای آكنج

۶) برفین یاشار

۷) دیلان اوزكلچ

۸) كاد‌ر بیلن

۹) دریا كاچار

۱۰) شنای آرمانج

۱۱) محمود توسون

۱۲) حسین آكار

۱۳) رضوان اولمز

۱۴) لقمان آكار

۱۵) یوسف آرسلان

۱۶) د‌لال آرسلان

۱۷) شور‌ش كالای

۱۸) فرات دمیر

۱۹) باو‌ر آكبوگا

۲۰) كرَ‌م كاراراگار

۲۱) مراد اَرسان

۲۲) سرهات اَ‌رسان

۲۳) سوات پارساك

۲۴) توران یونوگلو

۲۵) مظلوم یلماز

۲۶) سیدار اُزد‌میر

۲۷) كاوه شیمشك

۲۸) اردال سوزلو

۲۹) ا‌مین كاراباگ

۳۰) جیحون پنار

۳۱) دوران یامان

۳۲) اُزكان بوگدایج

۳۳) صالح كاراكوش

۳۴) مظلوم آكچا

۳۵) باو‌ر یوجل

۳۶) شورش چفتچی

۳۷) جمال سچكین

۳۸) امید بابات

۳۹) كامران كایماز

۴۰) امین كوسن

۴۱) بنیامین چتینكایا

۴۲) ماهیر چلبی

۴۳) ا‌ردم چلیك

۴۴) سلیمان اُلمز

۴۵) شروان آكقویون

۴۶) جیهان كران

۴۷) یار‌ن دوندار

جوانانی که به صفوف نیروهای گریلا پیوسته بودند پس از پایان بیانیه بسوی سنگرهای آموزش و جنگ رهسپار شدند.