پیام جمیل باییک برای نشست استراسبورگ

جمیل باییک ریاست مشترک شورای رهبری ک.ج.ک در پیام خود برای میتینگ استراسبورگ اظهار داشت که باید اهداف توطئه را ضعیف تلقی نکنیم. جمیل باییک در بخش دیگری از سخنان خود افزوده است؛ تا زمانیکه انزوا و حصر در هم نشکند، مسئله کورد حل نخواهد شد.

جمیل باییک ریاست مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک) پیامی تصویری را برای هزاران تظاهر کننده‌ای که به منظور محکومیت توطئه بین‌المللی ۱۵ فوریه در استراسبورگ گردهم آمده بودند ارسال نمود.

متن پیام جمیل باییک:

کسانی که این توطئه را مدیریت کردند، در آن مشارکت کردند و به آن کمک کردند را محکوم می‌کنیم. همانگونه که اطلاع دارید علیه توطئه بین‌المللی مبارزه‌ای تاریخی شکل گرفت. این مبارزه حول شعار نمی‌توانید روز ما را تاریک کنید، شکل گرفته و گسترش یافت. در این مبارزه کسانی به شهادت رسیده و کسانی نیز مجروح شدند. با گرامیداشت یاد و خاطره شهید خالد اورال، نسبت به تمامی شهدای دیگر این مرحله از مبارزه ادای دین کرده و در مقابل آنان سر تعظیم فرود می‌آوریم. این شهدا نه فقط شهدای خلق کورد، شهیدان انسانیت و بشر دوستی هستند. به همین دلیل بزگترین شهدای ما هستند. توطئه بین‌المللی را آمریکا، اسرائیل و انگلستان انجام دادند، بسیاری از نیروها در آن حضور داشتند، احتمال دارد که ترکیه مایل بوده باشد که چنین توطئه‌ای را انجام دهد، اما این توطئه صرفا بر اساس درخواست ترکیه صورت نگرفت. براساس منافع مدرنیته سرمایه‌داری تحقق یافت. اروپا، روسیه، یونان، کنیا و مصر نیز در اجرای این توطئه منافعی داشتند، به همین دلیل در آن مشارکت کردند، در خدمت این توطئه قرار گرفتند. نیروهای کوردی که در راستای خدمت به مدرنیته سرمایه‌داری قرار داشتند نیز در این توطئه مشارکت نمودند. به همین دلیل توطئه‌ای شکل گرفت که در جریان آن رهبر آپو دستگیر شد.

تلاش کردند تا رهبر آپو را بدون تاثیر کنند

کسانی که در درون سیستم مدرنیته سرمایه‌داری قرار گرفته و در راستای منافع این سیستم عمل می‌نمایند، از خط رهبر آپو در هراس بودند. پیشرفت این خط، سیستم و منافع آنان را مورد تهدید قرار می‌داد. به منظور توقف رهبر آپو،  خط فکری و عملی رهبر آپو، نابودی کورد آزاد و قرار دادن کوردی که در راستای منافع مدرنیته سرمایه‌داری باشد، این توطئه را پیش بردند. به منظور ممانعت از دمکراتیک شدن خاورمیانه، عدم دست‌یابی به راه‌حلی برای مسئله کورد و به نتیجه رساندن قتلعام کوردها، این توطئه را صورت دادند. رهبر آپو در شرایط دشواری در مقابله با این توطئه دست به مقاومت زد. شرایطی که همه بر این باور بودند که خاتمه کار رهبر آپو و پ.ک.ک است. اما در مقابل این توطئه به مقاومتی بی‌نظیر و بزرگ دست زد. رهبر آپو توطئه را درک کرده بود، و به همین دلیل علیه سیستم مدرنیته سرمایه‌داری آلترناتیو بزرگی را ارائه کرد.

مطرح کردن آلترناتیو از سوی رهبر آپو

رهبر آپو نشان داد که مدرنیته سرمایه‌داری نمی‌تواند کورد آزاد و رهبر آپو را نابود کند. وی به عنوان آلترناتیو سیستم مدرنیته سرمایه‌داری، مفهوم مدرنیته دمکراتیک و سیستم کنفدرالیسم دمکراتیک را توسعه داده و از این طریق سلاح قدرتمندی را به دست کسانی سپرد که علیه مدرنیته سرمایه‌داری مبارزه می‌کنند.

توطئه در خاورمیانه و در سوریه رقم خورد، با این توطئه خواستند که مسیر ارتباط خاورمیانه و سوریه را باز کنند. زیرا خط رهبر آپو در مقابل آنان به مانعی تبدیل شده بود. با این توطئه، این مانع را از سر راه برداشتند تا سیستم به راحتی در خاورمیانه دست به مداخله زده و سیستم هژمون خود را مستقر نماید. اگر از طریق این توطئه رهبری را به اسارت نمی‌گرفتند، نمی‌توانستند توطئه را به این شکل به پیش ببرند.

رویدادهای خاورمیانه با توطئه در ارتباط هستند

رویدادهای خاورمیانه در مقابل دیدگان است، تمامی این رویدادها با توطئه بین‌المللی در ارتباط هستند. رویدادهای در حال وقوع در خاورمیانه نشان می‌دهد که این توطئه با توطئه بین‌المللی که علیه شخص رهبر آپو صورت گرفت، کوردها، پ.ک.ک و بشریت را مورد هدف قرار داده بود.

اکنون خاورمیانه با بحران‌های بزرگی روبروست. رهبر آپو با خط‌مشی و پارادیمی که گسترش داد، می‌تواند این بحران و کائوس را از سر گذراند. خلق‌های خاورمیانه و جهان با این پارادایم و این خط‌مشی می‌توانند از بحران و کائوس‌ها به سلامت گذر کنند. رهبر آپو در تاریخ جنبش کورد در خاورمیانه برای آنکه کوردها، موجد و بنیانگذار تغییراتی ریشه‌ای و بنیادین شد. کوردهایی که تا کنون کسی آنها را نمی‌شناخت و از موجودیت آنها اطلاعی نداشت، امروز در خاورمیانه پیشاهنگی و رهبری دمکراتیک شدن خلق‌ها را بر عهده دارد، به امیدی برای بشریت تبدیل شده است. رهبر آپو برای خلق کورد، خاورمیانه و بشریت این طرح را ارائه کرده است. خلقمان و دوستانمان علیه واقعیت توطئه بین‌المللی همواره مقاومت کرده و می‌کنند.

خلقمان در اروپا به مقاومتی عظیم دست زد

علیه توطئه بین‌المللی در سال ۲۰۱۹ مقاومت بزرگی به وقوع پیوست. این مبارزه دستاوردهای بزرگی را به دنبال داشت. مشاهده شد که انزوا با عدم پیشبرد دمکراسی در ارتباط است. دریافتند که اگر در مقابل انزوا و توطئه ایستادگی کردند، می‌توانند راه را برای دمکراتیک شدن در ترکیه و خاورمیانه هموار و باز کنند. این نیز دستاوردی بزرگ به شمار می‌رود.

خلقمان در اروپا همواره علیه این توطئه بین‌المللی مقاومت کرده است. همواره مبارزه خود را برای آزادی گسترش داده است. وظایف و مسئولیتهای خود را به جای آورده است. در سال ۲۰۱۹ علیه  انزوا وظیفه‌ای را که بر دوش گرفت، به جای آورد. از هم اکنون به بعد نیز خلقمان در اروپا بیش از هر زمان دیگری از رهبر آپو صیانت به عمل می‌آورد. صیانت از رهبر آپو صیانت از آینده است. به همین دلیل است که هر سال علیه توطئه بین‌المللی دست به اعتراض زده و مبارزه خود را تقویت می‌کند.

تا زمانیکه انزوا خاتمه نیابد، مسئله کورد حل نمی‌شود

مشاهده شد که تا زمانیکه انزوا خاتمه نیابد، مسئله کورد و مسائل و مشکلات ترکیه نیز حل نمی‌شود. روشنفکران، میهن‌دوستان، دمکرات‌ها و تمامی بخش‌های ترکیه در راس این مسئله قرار دارند. این واقعیت را درک کرده‌اند. در سال ۲۰۱۹ نیز این مسئله را بر زبان آوردند. براین باورهستم که این مسئله با آگاهی، عمق و هوشیارانه بر زبان آمده است. حتی اگر رهبر آپو این توطئه را از طرف خود خنثی نیز کرده باشد، اما ما از طرف خود نتوانسته‌ایم این توطئه را خنثی کنیم. نیروهایی که توطئه را بسط داده‌اند، همچنان بر تداوم آن اصرار می‌کنند.

هیچ کس نباید اهداف توطئه را کوچک و محدود جلوه دهد

هیچ کس نباید اهداف توطئه را کوچک و محدود جلوه دهد. از این طریق می‌خواهند اهداف خود را به نتیجه برسانند. هدف توطئه بدون تاثیر گذاشتن خط رهبری و کورد آزاد است. هدف آنان به نتیجه رساندن کشتاری است که علیه کوردها انجام می‌دهند. به همین دلیل توطئه‌گران علیه خط رهبری، جنب آزادی و رهبری پ.ک.ک و خلق کورد عمل می‌کنند. از این طریق تلاش می‌کنند تا موانع پیش روی خود را برداشته و کوردهایی را بیافرینند که در خدمت خودشان باشند. به همین دلیل باید کورد بود یا نبود؛ انسانی که به معیارهای انسانی باور و اعتقاد داشته باشد، خواست آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم را داشته باشد، باید بیش از هر زمان دیگری از رهبری صیانت کند.

اکنون بیش از پیش پارادایم رهبری در سطح جهانی درک می‌گردد

امروز در جهان، خط مشی رهبر آپو، پارادایمی که درصدد پیشبرد آن است بیشتر درک شده است. و هر چه بیشتر درک می‌گردد، تلاشها برای صیانت و حمایت از آن بیشتر می‌شود. امروز این خط فکری در میان خلق‌ها در حال توسعه است، در میان نیروهای آزادیخواه و دمکراسی‌طلب و در میان سوسیالیستها در حال گسترش است. خصوصا که در میان زنان و جوانان؛ خطی که رهبر آپو آن را گسترش می‌دهد و پارادایمی که در میان خلق‌های خاورمیانه رو به گسترش است مورد پذیرش واقع شده است. انتظار می‌رود که این خط فکری در خاورمیانه و سطح جهانی بیش از پیش گسترش پیدا کند. آنچه که از ما خواسته می‌شود سازماندهی هر چه بهتر این پارادایم است.

رهبر آپو برای زنان خط آزادی زنان را مطرح و گسترش داد. زنان کورد از این خط‌مشی حمایت نمودند، خود را سازماندهی کرده و مبارزه را گسترش دادند. مبارزه زنان کورد هم در خاورمیانه، و هم در سطح جهانی تاثیرات وسیعی را از خود برجای گذاشت. این تاثیرات روز به روز افزایش می‌یابند. از سال ۲۰۱۹ در جنبش جهانی زنان تغییرات و پیشرفتهای مهمی روی داده‌اند که این پیشرفتها نیز با خط فکری رهبر آپو و حرکت زنان کورد مرتبط باشد. هر شخصی که اظهار می‌دارد: من رهبر آپو را دوست دارم، به احترام می‌گذارم، باید بر این نکته واقف باشد که رهبر آپو در میان چه شرایطی، علیه نیروهای بین‌المللی چگونه مبارزه را پیش برده است. براین اساس باید ذهنیت، مبارزه و شخصیت خود را بیافریند، رهبر آپو در شرایط بسیار دشوار قرار داشته است، به زنان، جامعه بشری و خلقهای خاورمیانه خدمات بزرگی کرده است. این زحمت‌ها و مشقات در شرایط انزوا صورت گرفته‌اند. اگر ارتباط رهبر آپو با زنان، خلق‌ها، آزادی و دمکراسی قدرتمند نمی‌بود، در میان سیستم انزوا امرالی نمی‌توانست این مبارزه را گسترش دهد. این امر نیز نشان می‌دهد که رهبر آپو به آزادی همانند عشق، و به خلق کورد و زنان تعلق و پیوستگی دارد. همه باید این مسئله را به صورت عمقی درک کنند.

رهبر آپو هیچگاه به دنبال زندگی شخصی نبود

رهبر آپو هیچگاه در پی زندگی شخصی خود نبود. حق حیات فردی خود را در خدمت به آزادی کورد قرار داد. به منظور ایجاد حیاتی آزاد مبارزه کرد. حیاتی را که در راستای خدمت به خلقش نبود، بر خود حرام کرد. سخصی که خلق و جامعه انسانی را درک و احساس می‌کند می‌تواند به هر اقدامی دست زده و در خدمت آنان قرار گیرد. اگر امروزه خلق کورد و دوستان خلق کورد، سوسیالیستها و زنان حضور رهبر آپو را درک می‌کنند، تعلق و پیوستگی خود را به وی ابراز می‌دارند، به این حیقت وابسته است.

رهبر آپو می‌گوید من سخنگوی شهدا هستم. من می‌خواهم که آرمانهای شهدا را محقق کنم. این مسئله را مبنا قرار داده و در میان واقعیت سییستم امرالی مبارزه بزرگی را به پیش برد. وجود اراده و عزمی نستوه را از خود به نمایش گذاشت. به همین دلیل سیستم مدرنیته سرمایه‌داری، سیستم دولت فاشیست ترک نتوانست در مقابل مبارزه و مقاومت رهبر آپو مانع ایجاد کند. رهبر آپو در مقابل آن سر فرود نیاورد. کسانی که رهبر آپو را مبنا قرار می‌دهند، بر اساس خط‌مشی وی حرکت می‌کنند، رفتار و درک و پیوستگی آنها به وی معنا می‌یابد. تعلق و پیوستگی به رهبر آپو اگر بر این مبنا نباشد واقعی و درست نیست.

تهدیدی بزرگ علیه رهبر آپو در جریان است

تهدیدی بزرگ علیه رهبر آپو در جریان است. باید خلق کورد، دوستان خلق کورد و همه آنانی که به ارزشهای بشری تعلق و پیوستگی دارند، این تهدید عمیق را درک کنند. ما همگی مدیون رهبر آپو هستیم. زیرا رهبر آپو تمامی امکانات و زمینه‌ها را مهیا کرده است. به همین دلیل باید ما دین خود را به رهبر آپو ادا کنیم. باید انزوای تحمیلی بر رهبری را درهم بشکنیم تا زمانیکه این تهدید و این انزوا درهم شکسته نشود، تا زمانیکه آزادی فیزیکی رهبر آپو محقق نشود، کورد و آزادی و دمکراتیک شدن ترکیه و خاورمیانه و جامعه انسانی و امیدهای یوتوپیایی آن محقق نمی‌شوند.

به این معنا امروز علیه توطئه بین‌المللی و انزوا مقاومت و مبارزه در جریان است. انزوا و مبارزه‌ی دمکراتیک امروزه با یکدیگر عجین شده است. به این مناسبت و بر اساس در هم شکستن انزوا و فاشیسم باید دمکراسی گسترش یابد. براین اساس بار دیگر به شما درود فرستاده و برایتان آرزوی موفقیت می‌کنم. حرکت ما، حرکت به سوی دمکراسی و آزادی است.