پیام شادباش کنگره خلق به مناسبت جشن نوروز

دیوان ریاست مشترک کنگره خلق کوردستان جشن نوروز را شادباش گفته و اعلام نمود که به دلیل شیوع ویروس کرونا مراسم نوروز با شور و حماسه برگزار نگردید، اما آتش نوروز در درون ما شعله می‌کشد.

دیوان ریاست مشترک با انتشار پیامی مکتوب جشن نوروز را شادباش گفت.

در این پیام آمده است: "جشن نوروز را پیش از همه به رهبر آپو، خلق‌های کوردستان و خاورمیانه و تمامی رفقایمان در عرصه مبارزه تبریک و شادباش می‌گوییم.

نوروز با مقاومت شهدا به نوروز مقدس، به نماد مقاومت و آزادی خلقهای کوردستان بدل شد. به مناسبت نوروز امسال، پیش از همه یاد و خاطره مظلوم دوغان؛ سما، زکیه، رخشان، بریوان و تمامی دیگر شهدای نوروز را گرامی داشته و پیمان تحقق اهداف این شهدا را تجدید می‌کنیم.

به دلیل شیوع ویروس کرونا، برای حفظ سلامتی خلق‌های کوردستان، امسال مراسم شادباش نوروزی با شور و حماسه برگزار نگردید. به منظور حفظ سلامتی خلقهایمان این تصمیم لازم بود. اما ما نیک می‌دانیم که شعله‌های آتش نوروز حرارت بخش قلب ماست. به همین دلیل بنابه شرایط کنونی، خلق‌های ما به شیوه‌ای خلاقانه و ممکن همچنان نوروز را برگزار کرده و خود را برای ارتقای مبارزه امسال آماده می‌کنند.

بحران موجود در سطح جهان و خاورمیانه با ویروس کرونا به بالاترین مرحله رسیده است. با وضعیت  اقتصادی و سیاسی در این مرحله ، فرصت‌های شکست رژیمهای فاشیست و اشغالگر بیش از هر زمان دیگری بیشتر شده است. به همین علت بر اساس درهم شکستن انزوای تحمیلی بر امرالی و در هم شکستن فاشیسم دولت ترک، به منظور تحقق آزادی رهبر آپو و کوردستان و دمکراسی در منطقه، لازم است که امسال در تمامی ابعاد زندگی، ما خلق کوردستان و دوستانمان اعتلای مبارزه را هدف اصلی قرار دهیم.

در این رابطه از خلقمان می‌خواهیم که با شیوه‌های خلاقانه نوروز را تبریک بگویند."