پیام قدردانی به فرماندهی ایالت هفتانین

پیام قرارگاه ن.پ.گ به فرماندهی ایالت هفتانین؛"ما بر این باوریم که قهرمانان جنگ هفتانین بر اساس قرار دادن خط مقاومت مظلوم، عگید و آمارا[ها] همیشه پیروز خواهند بود."

فرماندهی قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق کوردستان به مناسبت مقاومت ایالت هفتانین در مقابل حمله اشغالگرانه ترکیه از فرماندهی این ایالت و مبارزان آن قدردانی کرد.

پیام ن.پ.گ به شرح زیر است:

"دولت فاشیست ترک از حمله‌ای که در روز ١۶ ژوئن به منطقه هفتانین آغاز کرده به عنوان «بزرگترین عملیات سال‌های اخیر» نام برده است. با مقاومتی که شما در برابر «بزرگترین عملیات» دشمن از خود نشان داده‌اید، بزرگترین سیلی سال‌های اخیر را بر صورت دشمن زده‌اید. مقاومت ۵ روز اخیر شما در مقابل رژیم فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ که با بهره‌گیری از تکنولوژی پیشرفته قصد اشغال هفتانین را دارد، بهترین پاسخ به حملات دشمن بوده و سیلی موثری بوده است.

ما منتظر تداوم پیروزی هستیم

بویژه در روزهای گذشته ایستار قهرمانانه رفقا مظلوم و عگید در جریان حملات اشغالگرانه دشمن در تپه دوپشکا و جنگ در تپه سیپان به مقاومتی پیرومندانه رسیده است. همچنین در ١٩ ژوئن تلاش دشمن برای اشغال تپه قسروکه پس از شهادت رفیق آمار مقاومت بزرگی که به کشته شدن ١١ اشغالگر انجامید، حملات اشغالگران به این تپه را متوقف کرده است. در همین روز (١٩ ژوئن) با روحیه گریلای نوین مقاومت در تپه شهید آدار با تاکتیک تله‌های انفجاری و حمله با اسلحه‌های سبک به كشته شدن ١١ نظامی دشمن انجامید و اثبات کرد که اگر تاکتیک به درستی به اجرا گذاشته شود نتایج پیروزمندانه‌ای را رقم می‌زند. همچنین روز ١٩ ژوئن ضربه‌ای سهمگین بر اشغالگران در تپه شهید بریوان تحمیل شد. در مجموع طی ۵ روز به رغم استفاده گسترده دشمن از تکنولوژی شما به عنوان نیروهای ایالت هفتانین با روحیه‌ای فدایی آپویی بر مبنای جنگ گریلایی مدرنیته دمکراتیک نتایج پیروزمندانه‌ای را در مقابل دشمن کسب کرده‌اید و به این مناسبت ما از فرماندهی شما و تمامی رفقایی که در این مقاومت جای گرفته‌اند از همه رفقای ایالت هفتانین قدردانی می‌کنیم، اعلام می‌کنیم که در انتظار تداوم پیروزی شما در این مقاومت تاریخی هستیم.

مقاومت منطقه هفتانین جایگاه مهمی در تاریخ ما دارد. پیروزی منطقه هفتانین صفحه‌ای دیگری از مقاومت و قهرمانی را بر مبنای خط ایستادگی و دلیری مبارزه ما می‌افزاید. بدون شک این جنگ همچنان ادامه دارد. اگر در روزهای آینده از کاستی‌های گذشته تجربه کسب کرده باشید و هشیارانه با بهره‌گیری از تاکتیک و ابتکار عمل می‌توان گفت که این مقاومت نتایج بزرگی را با خود به همراه خواهد داشت.

رفقای گرامی:

رژیم فاشیست و نابودگر [ترکیه] آ.ک.پ/م.ه.پ امروز در میهن ما به هیچ کدام از موازین ملی و بین‌المللی تمکین نمی‌کند و بدون توجه به ارزش‌های انسانی با وحشیت تمام نابودی را بر خلقمان تحمیل می‌کند. این رژیم فاشیست جنگی همه‌جانبه را بر میهنمان کوردستان و موجودیت خلقمان و تمامی ارزش‌هایمان تحمیل کرده و با خشونت و ترور به خطری بزرگ برای کوردستان و خلق‌های دیگر منطقه مبدل شده است. این رژیم با در پی گرفتن خصومت علیه خلقمان و تداوم اشغالگری و قتلعام خواستار تداوم حاکمیت خود می‌باشد و از اینرو تلفات سنگین خود را در هفتانین از افکار عمومی و خلق‌های ترکیه پنهان می‌کند. این نشان می‌دهد که رژیمی بزدل است. اما هیچ نیرویی نمی‌تواند تا پایان واقعیت را مخفی کند. جنایت‌هایی که این رژیم در کوردستان مرتکب شده، فشارهای نژادپرستان بر خلقمان و دروغ‌هایش روزی برملا خواهند شد. مبارزه ما و خلق‌های دیگر برای آشکار کردن این واقعیت‌هاست.

این رژیم فاشیست که همچون هیولایی‌ خون‌آشام به جان خلقمان و نیروهای دمکراسی‌خواه افتاده است بجز تکنولوژی نیروهای خارجی فاقد هرگونه غیرت و اراده است. این رژیم با تکنولوژی دیگر درصدد دستیابی به نتیجه است. بر این مبنا گریلای روزآمد که با فلسفه رهبر آپو خود را آموزش داده باشد قطعا در برابر تکنولوژی به پیروزی می‌رسد، در این چارچوب تنوع در تاکتیک و حاکمیت بر ابزارهای تکنیکی را به شیوه‌ای حرفه‌ای فراهم نموده و تکنولوژی دشمن را خنثی خواهد کرد و ضربات مهلکی بر آن وارد می‌کند. ما بر این باوریم که شما رفقای گرامی با هشیاری کامل و مد نظر قرار دادن تاکتیک‌های نبرد گریلای حرفه‌ای با عزمی جزم  از خود محافظت کنید  و شیوه‌های خنثی کردن تکنولوژی دشمن را به مرحله عمل بگذارید، اینچنین می‌توانید خط مقاومت مظلوم، عگید و آمارا[های] قهرمان اثبات نموده و همیشه پیروز شوید، بر این مبنا با ادای محبت و احترام به همه رفقا درود می‌فرستیم و از صمیم قلب آرزومند پیروزی بزرگ برای شما را داریم."