پیام قدردانی قرارگاه مرکزی به فرماندهی ایالت زاپ

فرماندهی قرارگاه مرکزی در پیامی به فرماندهی ایالت زاپ عملیات موفقیت‌امیز نیروهای گریلا در چلی را تبریک گفت

در پیام فرماندهی قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق کوردستان (ن.پ.گ) آمده است:

"نیروهای شما روز ٣٠ مه در تپه هاکان بخش چلی استان جولمرگ علیه نیروهای اشغالگر رژیم استعمارگر ترک با بکارگیری شیوه و تاکتیک نفوذ به مواضع دشمن عملیاتی را به انجام رساندند. این عملیات نتیجه‌بخش و پیروزمندانه بود. در عرصه‌ای که دشمن به توان خود می‌بالید و خویش را در امنیت می‌دید، عملیات نیروهای شما در حوالی ظهر و ورودتان به سنگرها، برداشتن اسلحه از روی اجساد نظامیان دشمن و عقب‌نشینی موفقیت‌آمیز بوده و لرزه بر اندام دشمن انداخت.

این عملیات از جنبه‌‌ تاکتیکی و تکنیکی به شیوه‌ای موفقیت‌امیز به انجام رسیده است. ما پیروزی در این عملیات را به فرماندهی شما، به تمامی رفقای ایالت زاپ و یگانی که این عملیات را به انجام رساند تبریک می‌گوییم و امیدواریم که گام‌های موفقیت‌آمیزتان ادامه یابند.

در این برهه‌ از تاریخ مبارزه ما بر این باوریم که نیروهای شما در این ایالت پیروزهای بزرگی کسب کنند. بر این مبنا احترام و محبت خود را تقدیم شما و تمامی نیروهای این ایالت می‌کنیم و برایتان آرزوی پیروزی داریم."