پ.ک.ک: ۱۵ آگوست خط مشی مقاومتی شکست‌ناپذیر را آفریده است

کمیته‌ی رهبری پ.ک.ک اعلام کرد، مقاومت گریلا از اولین گلوله تا جنگ هفتانین با قهرمانی ادامه دارد و آزادی فرودستان و امید پیروزی است.

کمیته‌ی رهبری حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) به مناسبت سالگرد ۱۵ آگوست بیانیه‌ای منتشر کرد و اعلام نمود؛"امسال وارد ۳۷مین سال می‌شویم و پ.ک.ک، خلق کورد و دوستانش بر مبنای کارزار ۱۵ آگوست و خط مشی پیروزی همچنان مقاومت نموده و به پیروزی دست می‌یابند."

بیانیه‌ی کمیته‌ی رهبری پ.ک.ک به شرح زیر میباشد:

" ما ۳۶ مین سالگرد کارزار انقلابی گریلایی ۱۵ آگوست ۱۹۸۴ که با پیشاهنگی رهبر آپو توسط حزبمان پ.ک.ک آفریده شد، را با ضربات سنگینی که نیروهای گریلا هر روز به نیروهای فاشیست-سفاک وارد می‌کنند، مورد استقبال قرار می‌دهیم. ما، خلق و گریلا سال ۳۷م کارزار ۱۵ آگوست، سال آزادی کوردها، سال رستاخیز و مقاومت قهرمانانه برای آزادی، سال کارزاری جدید و پیروزی را آغاز می‌کنیم. بر بنیان مقاومت خلق و گریلا و با عظمت بخشیدن به جنگ خلق انقلایمان ٣۶مین سالگرد ١۵ آگوست را گرامی می‌داریم.

بر این اساس ما به مقاومت خلق و گریلاهای قهرمانمان درود میفرستیم که با اراده و روحیه ۱۵ آگوست و پیروزی به پیش می‌رود. روزهای مقدس گریلایی ۱۵ آگوست، عید مقاومت و رستاخیز ملی را به رهبر آپو، همه‌ی دوستان حزبمان، خلق میهن‌دوست و دوستان انقلابی و دمکراتیکمان شادباش می‌گوییم. با ادای دَین به فرماندهان همیشه جاوید کارزار قهرمانانه‌ی تاریخی رفیق عگید و زیلان، یاد همه‌ی شهدای مبارزات آزادی را گرامی می‌داریم. عهد می‌بندیم در ۳۷مین سال از یاد و خاطره‌ی آنها صیانت کنیم و اهدافشان را محقق نماییم، بیشتر و نیرومندتر می‌جنگیم و پیروزی‌های بیشتری به دست می‌آوریم. در ۳۷مین سال آزادی کورد برای همه آنانی که در راه آزادی، برابری، عدالت، برادری و دمکراسی مبارزه می‌کنند آرزوی پیروزی داریم.

کارزار ۱۵ آوست زندگی آزاد و موجودیت دمکراتیک را خلق کرد

همانطور که می‌دانید عملیاتهای دهی و شمذینان در ۱۵ آگوست ۱۹۸۴ که از طرف آگاهان این حوزه با عنوان "گلوله‌ی اول" معرفی می‌شود، برای تاریخ کوردستان به تولدی دوباره تبدیل شد. برای متوقف کردن روند نابودی یک ملت که با حملات فاشیسم، اشغالگری و قتلعام روبرو شده بود، تاریخ آزادی و موجودیت خلق کورد بر مبنای مقاومت خلق و گریلا آغاز شد. عملیات انقلابی گریلایی ۱۵ آگوست که گلوله‌ی مرگ را به سمت انواع بردگی شلیک کرد، در کوردستان زندگی آزاد و دمکراتیک را آغاز نمود، در مبارزات قهرمانانه‌ی ۳۶ ساله حقیقت خلقی را آفرید که شیدای آزادیست، دانا و هشیار است، سازمان یافته است، شجاع و فداکار است، برای آزادی همیشه آماده است. بدون شک هیچ چیزی مهمتر و با معنی‌تر از این نیست.

بدون شک کارزاری انقلابی با این شیوه‌ی تاریخی معنادار است و به خودی خود و بی‌دلیل ایجاد نشده است. اساس آن با گرفتن درس‌های انقلابی درست که رهبر آپو برای مبارزات قهرمانانه‌ی دمکراسی و آزادی هزاران ساله‌ی خلق کوردستان و خلق‌های جهان گرفته و آفریده است. این کارزار انقلابی تاریخی به مقاومت خلق‌ها و جوانان ترکیه پشت بسته است که در سالهای ۱۹۷۰ با پیشاهنگی ماهیر چایان، دنیز گزمیش و ابراهیم کایپاککایا آفریده شد. این کارزار آزادی بر اساس تصمیم تاریخی و موجودیت و زندگی آزاد، که رهبر آپو در نوروز ۱۹۷۳ با جنبش جوانان انقلابی با عنوان "انقلابیون کوردستان" در کوردستان شکل گرفته بود، بر اساس مقاومت تاریخی حیلوان و سیورگ، حزبی شدن به روش پ.ک.ک، کارهای خارج کشور در شرایط دشوار سالهای ۱۹۸۰-۱۹۸۲ انجام شدند و بر اساس مقاومت بزرگ زندان‌ها در سال ۱۹۸۲ انجام شد و رشد کرد و بزرگتر شد. تصمیم مقاومت بر اساس خط مشی فدایی برای آزادی از طرف انقلابیون با پیشاهنگی رفیق مظلوم، فرهاد، کمال، خیری و سارا-ها گرفته شده است. این تصمیم تاریخی که شکوه ملت را افزایش داد، با کارزار ۱۵ آگوست و در شیوه‌ی گریلایی برجسته شد و به کوهستان رسید و در جامعه نفوذ کرد.

برای مقابله با وحشی‌ها، خط مقاومت ایجاد شد

واضح و مبرهن است بر اساس کارزار انقلابی گریلایی ۱۵ آگوست ۱۹۸۴ خلق کوردستان از باکور و به دنبال آن در هر چهار بخش کوردستان و خارج کوردستان با پیشاهنگی زنان و جوانان جنگ آزادی را را به پیش بردند که به تعداد قربانیان فراوان و باج بسیارش، مهم و با معنی است. در چنین شرایطی بود که برخی می‌گفتند؛«نمی‌توانند ۳۶ ساعت مقاومت کنند»، اما اکنون ۳۶ سال است علیه اشغالگری جمهوری فاشیستی ترکیه، جنگی بدون وقفه انجام می‌دهند. در این جنگ نه تنها شکست نخورد بلکه در باکور، روژاوا و باشور کوردستان دستاوردهای مهمی کسب کرد. علاوه بر این خط مشی مقاومت نابودناپذیر را آفریده است که به امید آزادی تبدیل شده است.

نتایج جنگ انقلابی آزادی واضح هستند که ۳۶ سال است بدون وقفه در کوردستان انجام می‌شود. واضح و آشکار است که ۳۶ سال است در کوردستان در زیر هر گامی که با نام آزادی برداشته شده، مُهر کارزار انقلابی گریلایی ۱۵ آگوست ۱۹۸۴ وجود دارد. قبل از هر چیز، کوردستان حقیقت جهان و منطقه را آشکار کرده است. حقیقت رهبری را آفرید که راه آزادی و نجات فرودستان به ویژه زنان را آشکار کرد. این حقیقت رهبری که در وجود رهبر آپو و شهدا برجسته شده است، در میان احزاب پیشاهنگ پ.ک.ک و پاژک، در میان نیروهای مدافع ه.پ.گ و یژا ستار، در خط‌مشی کنفدرالیسم ک.ج.ک، ک.ژ.ک و جمعیتهای جوان، در میان جنبش جامعه‌ی دمکراتیک موجودیت خود را آفریده است. کارزار انقلابی ۱۵ آگوست در کوردستان انقلاب رستاخیز ملی را به ارمغان آورد، انقلاب آزادی زن را آشکار کرد، جایگاه کنونی کوردها در باشور کوردستان را ایجاد کرد، انقلاب آزادی روژاوا را به ارمغان آورد که به امید بشریت تبدیل شده است. دستاورد و پیشرفتی مهم تر و معنادارتر از اینها وجود ندارد.

رهبری فاشیستی آ.ک.پ-م.ه.پ کاملا مانند کودتادگران رژیم ۱۲ سپتامبر هستند

امسال وارد ۳۷‌مین سال می‌شویم، پ.ک.ک، خلق کورد و دوستانش بر اساس همان کارزار ۱۵ آگوست و خط مشی پیروزی مقابله می‌کنند و پیروز خواهند شد. قبل از هر چیزی دشمن این عصر، فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ هیچ چیز کمتر از رژیم فاشیستی ۱۲ سپتامبر ندارند که دشمن دهه‌ی ۸۰ بودند. فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ بالاترین سطح سیاست و ذهنیت فاشیسمی کودتای نظامی فاشیستی ۱۲ سپتامبر است، با رژیم متجاوزش در کوردستان پاکسازی و قتل‌عام و برای ترکیه هم فشار فاشیستی، ترور و اشغالگری را به بالاترین سطح رسانده است.در تاریخ جمهوری هیچ حکومت تا این حد تحقیر، فشار، اشغالگری و ظلم را به خلق‌های کوردستان و ترکیه روا نداشته است. فاشیسم آ.ک.پ -م.ه.پ به همه‌ی بخش‌های جامعه بویژه زنان و جوانان حمله می‌کنند و مقدسات جامعه را نقض و نابود می‌کنند، از اینرو می‌خواهند شکوه و کرامت جامعه را از بین ببرند و اینگونه جامعه را نابود کنند، یعنی رژیم ۱۲ سپتامبر در زندان آمَد خود را تحمیل میکرد، اما رژیم کنونی خود را بر خلق‌های کوردستان و ترکیه تحمیل می‌کند. به طور خلاصه ظلم فاشیست، اشغالگر و خونخوار بیشتر از این نیست.

بدون شک اگر در جایی تا این حد ظلم افزایش یابد، مقاومت آزادی و دمکراسی علیه این ظلم نیز به همین حد است. به خودی خود خلق‌های کوردستان و ترکیه علیه جنگ ویژه‌ی همه جانبه‌ی فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ با پیشاهنگی پ.ک.ک بر اساس استراتژی جنگ خلق انقلابی، مقاومت انقلابی همه جانبه انجام می‌دهند، کارزار انقلابی ۱۵ آگوست و خط‌مشی پیروزی که رژیم فاشیستی-نظامی ۱۲ سپتامبر را شکست داد، امروز نیز فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ را شکست می‌دهد. از اولین گلوله تا جنگ هفتانین مقاومت قهرمانانه‌ی گریلا به مایه نجات فرودستان و امید به پیروزی تبدیل شده است. از عملیاتهای دهی و شمزینان تا جنگ سرحد، عفرین، خاکورک و هفتانین، همچنین مقاومت از وان تا استانبول و اژه، در همه‌ی عرصه‌های مبارزات آزادی و دمکراسی را ادامه می‌دهد و هر روز به فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ ضربه میزند.

واضح است سال ۳۷م کارزار ۱۵ آگوست مانند ۳۷ سال گذشته با مقاومت باشکوه خلق و گریلا پایان خواهد یافت. قبل از هر چیز گریلا مقاومت و مقابله می‌کند، بر مبنای خوددفاعی مقابله می‌کند، زنان و جوانان بدون شک مقاومت می‌کنند، بدون گمان سیاست دمکراتیک مقاومت می‌کند، مقاومت بدون شک از کوردستان به ترکیه و خاورمیانه گسترش بیشتری می‌یابد، چهار بخش کوردستان، ترکیه ، خاورمیانه و بشریت در سرتاسر جهان مقاومت می‌کنند. این مقاومت بر اساس کارزار ۱۵ آگوست و خط مشی پیروزی. بدون شک ضربات سنگین و کشنده به فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ وارد می‌کند و آنرا نابود می‌کند. مطمئنا ۳۷مین سال کارزار به سال دمکراسی و آزادی تغییر پیدا می‌کند و فاشیسم در آن از هم می‌پاشد.

بر این اساس جشن گریلایی ۱۵ آگوست را ابتدا به رهبر آپو، همه‌ی رفقا، خلقمان و دوستانمان تبریک می‌گوییم و یاد شهدای قهرمان را گرامی می‌داریم، به ۳۷مین سال کارزار سلام می‌کنیم، از نیروهای انقلابی و دمکراتیک می‌خواهیم، کارزار ۱۵ آگوست و خط مشی پیروزی را به درستی درک کنند و خود را بر این اساس نو کنند، در ۳۷مین سال کارزار با عزم و اراده‌ی کارزار ۱۵ آگوست و روح و اراده‌ی پیروزی بجنگیم، رژیم فاشیست و قاتل را شکست دهیم، برای تمامی آنانی که تحت فرماندهی عگید و زیلان می‌جنگند و ایستادگی می‌کنند، آرزوی پیروزی  داریم."