چاپ تازه‌ی مجموعه مانیفست تمدن دمکراتیک به زبان فارسی

مانیفست تمدن دموکراتیک (مسائل گذار از مدرنیته سرمایه‌داری و مدرنیته‌ دموکراتیک) نسخه گردآوری و ویرایش شده‌ی، دفاعیات پنج جلدی عبدالله اوجالان منتشر شد

«مرکز نشر آثار و اندیشه‌های عبدالله اوجلان» برای سهولت در دسترسی و مطالعه‌ی منسجم‌تر خوانندگان مجموعه پنج‌جلدی دفاعیات «مانیفست تمدن دمکراتیک» به قلم رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان را در قالبی نو به زیور طبع آراست. این مجموعه تازه در پنج کتاب جداگانه و بصورت یک مجموعه منتشر شده است.

   مجموعه حاضر ویرایش و چاپ سوم پنج جلد از دفاعیات عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد است:

   کتاب اول- تمدن عصر خدایان نقابدار و شاهان پوشیده

   کتاب دوم- تمدن کاپیتالیستی، عصر خدایان بی نقاب و شاهان عریان

   کتاب سوم- آزمونی در باب جامعه‌شناسی آزادی

   کتاب چهارم- بحران تمدن در خاورمیانه و رهیافت تمدن دمكراتیك

​​​​​​​   کتاب پنجم- مسئله‌ی کورد و رهیافت ملت دمکراتیک

   برگردان فارسی این مجموعه از سوی آراس کاردوخ و با ویراستاری ریوار آبدانان منتشر شده است.

این مجموعه اکنون در شهر سلیمانیه در کتاب‌خانه‌های "رهه‌ند"، "غزلنوس" و "رمان[اندیشه]" در دسترس علاقمندان است.