چرا به اوجالان، رهبر گفته می‌شود؟

خلق کورد در روژهلات کوردستان چگونه اوجالان را به عنوان رهبر پذیرفتند؟ در این رابطه با سرهلدان چیا عضو مجلس حزب حیات آزاد کوردستان پژاک گفتگویی انجام دادیم.

علی‌رغم آنکه اوجالان در روستایی دور دست در اورفای باکور کوردستان متولد شده است، جرقه‌ی آغاز مبارزات دسته‌جمعی و یک حزب سیاسی را در سال ۱۹۷۸ در روستای فیس منطقه‌ی لیجه‌ی شهر آمد باکور کوردستان زد.

مدت بیشتر از ۲۰ سال است که در جزیره‌ی امرالی در دریای مرمره توسط نیروهای بین‌المللی و منطقه‌ای به گروگان گرفته شده و از مردمش دور نگه داشته شده است، اما علی‌رغم همه‌ی اینها اکنون در هر چهار بخش کوردستان در میان کوردها به عنوان رهبر و راهنمای ملی و آزادی و دمکراسی شناخته می‌شود.

بدون شک در روژهلات کوردستان کم نیستند کسانی که تحت تاثیر تفکرات و فلسفه‌ی اوجالان هستند و برای دفاع از این بخش از کوردستان اسلحه به دست گرفته‌، مبارزه می‌کنند و اوجالان را رهبر خود می‌دانند، زنان و جوانان روژهلات روز ۴ آوریل ٢٠٠۴ همزمان با سالروز تولد عبدالله اوجالان، رهبر ملت کورد، حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) را تأسیس کردند و با فکر و فلسفه‌ی رهبر آپو کار و تلاش می‌کنند.

در مورد اینکه چرا اوجالان را به عنوان رهبر خود پذیرفته‌اند؟ رهبری برای آنها به چه معنی است؟ پروژه راه‌حل‌های اوجالان چگونه هستند؟ با سرهلدان چیا عضو مجلس حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) گفتگو کردیم.

این عضو مجلس پژاک در مورد اینکه معنی رهبر چیست و چرا به اوجالان رهبر گفته می‌شود، اعلام کرد،"اگر ما رهبری را شرح دهیم می‌توانیم بگوییم: آن کسی که پیشاهنگی جامعه را به عهده دارد و مسائل را حل می‌کند و راه حل را به جامعه نشان می‌دهد، رهبر است. همچنین در هر شرایط اجتماعی در هر جامعه‌ای وقتی مشکلی ایجاد می‌شود، کسی که راه حل را ارائه دهد، رهبر می‌شود. در حال حاضر چرا به آپو رهبر گفته می‌شود، چون دارای فکر و جهانبینی ویژه‌ی خود برای حل مسائل است. اگر خلق‌های دیگر را به عنوان نمونه مطرح کنیم، به عنوان مثال در آفریقای جنوبی، نلسون ماندلا رهبری سیاه‌پوستان را که توسط سفید‌پوستها سرکوب می‌شدند، بر عهده داشت. ماندلا در مقابل ظلم و ستم سفید‌پوستان مبارزه نمود و مبارزات را پیش برد، به همین دلیل رهبر این مردم فرودست شد. همچنین نمونه‌ی دیگر گاندی است که در هندوستان علیه حکومت استعمارگر بریتانیا مردم را هشیار کرد و رهبری مبارزات را به عهده گرفت. وی به مردم آگاهی بخشید و رهبر و پیشاهنگ آن جامعه شد. در کوردستان نیز کسانی به عنوان رئیس و دبیر کل وجود داشته‌اند اما تفاوت رهبر آپو در این است که برای چاره‌یابی ریشه‌ای مسائل دارای پروژه و راه‌حل است."

وی در مورد راه‌حل‌های اوجالان برای مسائل منطقه گفت:"در خاورمیانه سیستم دولت-ملت یا سیستم فرد مذهب وجود دارد که یک ملت یا یک مذهب تلاش کرده است تا خود را بر هویتها و فرهنگ‌های دیگر تحمیل کند. جامعه در مقابل سعی کرده تا راه‌حلی برای آن پیدا کند. به ویژه در قرن ۱۹ برای اهداف خود راه حل‌هایی را پیش برده است به ویژه سیستم دولت-ملت، اما نتیجه‌ای بدست نیاورده است. همچنین با استفاده از دین و مذهب تلاش کرده‌اند راه حلی پیدا کنند و مذهب را اساس و مرکز قرار دهند، اما خلق کورد در آن موفق نبوده است. در خاورمیانه به وضوح دیده می‌شود که با مرکزیت‌گرایی نمی‌توان موفق بود، چون خاورمیانه دارای تاریخی کهن است که قدمت آن بیشتر از دین و مذهب است، برای آن راه‌هایی که با نام دین و مذهب برای حل مسائل پیش افتادند، به جای آنکه مسائل را چاره‌یابی کنند، آنها را عمیقتر کردند. این اولین بار است که رهبری تلاش می‌کند و پارادایمی ارائه می‌کند که همه‌ی ملت‌ها با همه‌ی آیینها را در چهارچوب ملت دمکراتیک در کنار هم قرار دهد، این هم از آن سرچشمه می‌گیرد که رهبر آپو با تشریح فرد کورد و همچنین تفسیر افراد خاورمیانه و با در نظر گرفتن مشکلاتشان، راه حلی را ارائه می‌کند. به روشنی این خط که نام آن ملت دمکراتیک است و نمونه‌ی آن در روژاوای کوردستان دیده می‌شود و خلق‌های عرب، کورد، ارمنی با دین و مذهب‌های متفاوت اعم از مسلمان، ایزدی، مسیحی و غیره در کنار هم زندگی می‌کنند."

سرهلدان چیا در ادامه گفت:" علی‌رغم آنکه نمونه‌ی آن وجود دارد اما در داخل جامعه هنوز درک کاملی از آن وجود ندارد. برخی مواقع سخنان و لحن رهبری، پیامبر‌گونه است و برخی مواقع نیز علمی است و بسیاری آنرا درک نمی‌کنند و میهگویند، این چه روشی است که رهبری از آن استفاده می‌کند؟ بدون شک این مسئله به جغرافیایی که رهبری در آن متولد شده است، اورفا بازمی‌گردد. همچنین رهبری با مطالعه و تشریح و تفسیر جامعه توانسته است به راه‌حل دست یابد و اینگونه به هنر سخنرانی برسد و موفق شده است بسیاری از آیینها و فلسفه‌ها و تفکرها را پشت سر بگذارد."

عضو مجلس پژاک افزود؛"بر این اساس باید جامعه تلاش کند تا از تکرار دوباره‌ی سیستم صاحب قدرت نجات پیدا کند، بدون شک رهبری راه رهایی از این بحران را نیز نشان می‌دهد، با سازماندهی و با پیش بردن مبارزات خلق بوسیله‌ی پیش بردن مبارزات اقتصادی کومینال، سازماندهی اجتماعی، با پیش بردن مراکزی که به زندگی روزانه‌ی مردم مرتبط هستند، رهبری این مدل را پیشرفت داده است و تا در چهارچوب تئوری به عمل برسد، وظیفه‌ی همه‌ی بخش‌های جامعه را مشخص کرده است، مانند جوانان و زنان که آنها را نیروی پیشاهنگ جامعه معرفی میهکند، قشر کارگر، معلمان، روشنفکران، مدافعان و قشر آموزش دهنده‌ی جامعه. رهبری وظیفه‌ی همه را مشخص کرده است و اینگونه راه حل را پیش می‌برد. بدون شک این راه حل هم می‌تواند امروز در روژهلات کوردستان به مرحله‌ی عمل در آید تا هم مشکلات داخلی روژهلات کوردستان را حل کند و هم برای سایر خلق‌های منطقه به راه حل تبدیل شده و به دمکراتیزه شدن ایران کمک کند."

سرهلدان چیا عصو مجلس حیات آزاد کوردستان (پژاک) در پایان سخنانش گفت:"بدون شک برای آنکه فلسفه‌ی رهبری به مرحله‌ی عمل در آید باید صاحب این پارادایم آزاد شود که رهبر آپو است. رهبر آپو مدت ۲۱ سال است توسط نیروهای ‌بین‌المللی و منطقه‌ای به گروگان گرفته شده و در امرالی تحت حصر شدیدی قرار داده شده. می‌خواهند با حصر رهبری خلق کورد را منزوی کنند و خلق کورد را از حقوق اساسی خود محروم کنند، به همین دلیل باید قبل از هر چیزی این حصر را پایان داد تا بتوانیم در کوردستانی آزاد با رهبری آزاد، زندگی برابر و یکسان و با معنی برای خلق کورد و سایر خلق‌های منطقه، فراهم کنیم."