چهلمین سالگرد جانباختن کاک فواد مصطفی سلطانی 

۴٠‌ پیش در چنین روزی، "فواد مصطفی سلطانی" از رهبران جنبش آزدیخواه کردستان در جریان درگیری با نیروهای نظامی حکومت ایران در ناحیه‌ای واقع در حدفاصل میان بانه و مریوان جانش را از دست داد.

   امروز نهم شهریورماه سالگرد جانباختن یکی از رهبران فداکار جنبش چپ در کردستان است. فواد مصطفی سلطانی معروف به کاک فواد که برای رفع ظلم از زندگی مردمش و تهیدستان مبارزه می‌کرد در حمله سپاه در اطراف سقز جان خود را از دست داد اما یاد و نام او هنوز پس از ۴٠ سال زنده است.

   ۴٠ سال پیش در چنین روزی، "فواد مصطفی سلطانی" از رهبران جنبش آزدیخواه کردستان در جریان یک درگیری با نیروهای نظامی حکومت ایران در ناحیه‌ای واقع در حدفاصل میان بانه و مریوان جانش را از دست داد.

   فواد مصطفی سلطانی معروف به کاک فواد در سال ١٣٢٧ در روستای "آلمانه " مریوان به دنیا آمده بود و پس از پایان دوران تحصیلات در سنه و تهران وارد عرصه فعالیت سیاسی شد.

   کاک فواد در سال ١٣۴٨ با همراهی شماری از جوانان چپ و مبارز یک گروه مخفی تشکیل دادند که بعدها به همین دلیل از سوی اداره اطلاعات رژیم شاهنشاهی ایران دستگیر و چند سالی زندانی بود.

   کاک فواد و رفقایش در زندان سنه در اعتراض به وضعیت بد سیاسی مدت ٢۴ روز دست به اعتصاب غذا زدند که در آن زمان تأثیر زیادی بر اعتراضات مردمی علیه دیکتاتوری رژیم پهلوی در بیرون از زندان گذاشت.

   او در سال ١٣۵٧ از زندان آزاد شد و در بازگشت به مریوان در تأسیس اتحادیه کشاورزان مریوان، کوچ مردم مریوان، راهپیمایی بزرگ دختران و پسران سنه بسوی مریوان، گفتگو با مسئولان جدید ایران بعد از انقلاب، راهپیمایی جوانان سقز، بانه، بوکان و مهاباد بسوی مریوان و در شکل گیری شورای شهر مریوان نقش اصلی داشت. این تنها بخشی از مبارزات کاک فواد به عنوانی رهبری چپ و آزادیخواه است.

   پس از اعلام جهاد خمینی علیه کردستان در بیست و هشتم مردادماه سال ١٣۵٨ دور تازه‌ای از اشغال کردستان و به تبع آن مبارزات آزادیخواهانه خلق کُرد شروع شد و خیلی سریع سراسر کردستان را در برگرفت. تا بالاخره در این جریان در نهم شهریورماه سال ١٣۵٨ زمانی که کاک فواد رهبر" اتحادیه کشاورزان "و" کومله "در حال بازگشت از دیدار با دیگر رهبران وقت انقلاب کردستان بود، در نزدیکی روستای "بسام" از توابع سقز در حمله نیروهای سپاه جانش را از دست داد.

   پیکر کاک فواد بهمراه چهار برادر مبارزش که آنها نیز در جریان مبارزات جانباختند در آرامگاه" تاله سوار"روستای "آلمانه" مریوان بخاک سپرده شده است.