کارزار تازه علیه اشغالگری ترکیه در جنوب کوردستان آغاز می‌شود

ابتکار عمل دمکراتیک خلق باشور کوردستان اعلام کرد که کارزاری عمومی را علیه حملات اشغالگرانه رژیم ترک آغاز خواهد کرد.

اعتراض‌ها به وجود پایگاه‌های نظامی و حملات اشغالگرانه دولت ترکیه به باشور کوردستان افزایش می‌یابند.

ابتکار عمل دمکراتیک خلق که با شرکت مجموعه‌ای روشنفکر، نمایندگان نهادهای جامعه مدنی و سیاسی تأسیس شده است اعلام کرد که در مقابل حملات اشغالگرانه ترکیه به باشور کارزاری تازه را آغاز می‌کند.

بنابر گزارش‌های دریافت شده این کارزار رأس ساعت ١٧ روز سه‌شنبه (١۵ سپتامبر) با برگزاری سمیناری در پارک آزادی شهر سلیمانیه تحت شعار «به اشغالگری پایان دهیم، از کوردستان دفاع کنیم» آغاز خواهد شد.

حسن جودی به نمایندگی از ابتکار عمل دمکراتیک خلق در گفتگو با خبرگزاری روژنیوز اعلام کرد:"این کارزار هم علیه اشغالگری دولت ترکیه و هم برای بپاخواستن خلق علیه حملات و تهدیدهای موجود که دستاوردهای خلقمان در باشور را مورد تهدید قرار داده است انجام می‌شود."

حسن جودی خاطرنشان کرد که برنامه‌ای در این چارچوب از سوی جبهه دمکراتیک خلق‌ تهیه شده است و به شیوه‌های گوناگون علیه اشغالگران فعالیت‌های جمعی برگزار می‌گردند.

حسن جودی از روشنفکران، جوانان و ساکنان باشور خواست همچون وظیفه میهنی علیه اشغالگران بپاخیزند و از کوردستان دفاع کنند.